Dimecres, juny 12, 2024
HomeVist i llegitEsprai nasal d'esketamina vs quetiapina per a la depressió resistent al tractament

Esprai nasal d’esketamina vs quetiapina per a la depressió resistent al tractament

En la depressió resistent al tractament, definida habitualment com la manca de resposta a dos o més tractaments consecutius durant l’episodi depressiu actual, el percentatge de pacients amb remissió és baix i el percentatge de recaiguda és alt. Es desconeix l’eficàcia i la seguretat de l’administració de l’esprai nasal d’esketamina en comparació amb la teràpia d’augment de quetiapina d’alliberament prolongat, tant en combinació amb un tractament en curs amb un inhibidor selectiu de la recaptació de serotonina (ISRS) o un inhibidor de la recaptació de serotonina-norepinefrina (IRSN), en pacients amb depressió resistents al tractament.

En aquest assaig obert, simple cec, multicèntric, fase 3b, aleatoritzat i controlat per actiu, es van assignar pacients, en una proporció 1:1, per rebre dosis flexibles d’esketamina en esprai nasal (grup esketamina) o quetiapina d’alliberament prolongat (grup quetiapina), tots dos en combinació amb un ISRS o un IRSN. L’objectiu primari de l’assaig va ser la remissió, definida amb una puntuació de 10 o menys a l’escala de valoració de la depressió de Montgomery-Åsberg (MADRS), a la setmana 8. L’objectiu secundari va ser l’absència de recaiguda fins a la setmana 32 després de la remissió a la setmana 8. Tots els pacients es van incloure a l’anàlisi. Es va considerar que els pacients que van suspendre el tractament de l’assaig tenien un resultat desfavorable (és a dir, es van agrupar amb pacients que no tenien remissió o que van tenir una recaiguda). Les anàlisis dels punts finals primaris i secundaris es van ajustar per edat i nombre de fracassos del tractament.

Com a resultats de l’assaig, en total, 336 pacients van ser assignats al grup d’esketamina i 340 al grup de quetiapina. Més pacients del grup d’esketamina que del grup de quetiapina van tenir remissió a la setmana 8 (91 de 336 pacients [27,1%] vs. 60 de 340 pacients [17,6%]; P = 0,003) i no van tenir cap recaiguda fins a la setmana 32 després de la remissió a setmana 8 (73 de 336 pacients [21,7%] vs. 48 de 340 pacients [14,1%]). Al llarg de 32 setmanes de seguiment, el percentatge de pacients amb remissió, el percentatge de pacients amb una resposta al tractament i el canvi en la puntuació MADRS respecte a la línia inicial van afavorir l’esketamina en esprai nasal. Els esdeveniments adversos van ser coherents amb els perfils de seguretat establerts dels tractaments de l’assaig.

Les conclusions indiquen que en pacients amb depressió resistent al tractament, l’esketamina en aerosol nasal més un ISRS o un IRSN va ser superior a la quetiapina d’alliberament prolongat més un ISRS o un IRSN pel que fa a la remissió a la setmana 8.

Rosa Mª García Ferrer
Centre d’Informació del Medicament

Biografía

Esketamine Nasal Spray versus Quetiapine for Treatment-Resistant Depression, Andreas Reif, M.D., Istvan Bitter, M.D., Ph.D., D.Sc., Jozefien Buyze, Ph.D., Kerstin Cebulla, M.Sc., Richard Frey, M.D., Dong-Jing Fu, M.D., Ph.D., Tetsuro Ito, M.Sc., M.B.A., Yerkebulan Kambarov, M.D., Pierre-Michel Llorca, M.D., Ph.D., Albino J. Oliveira-Maia, M.D., M.P.H., Ph.D., Thomas Messer, M.D., Siobhán Mulhern-Haughey, Ph.D., et al., for the ESCAPE-TRD Investigators

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2304145

Esketamine Bests Quetiapine for Severe Depression in Head-to-Head Trial https://www.medscape.com/viewarticle/997223?ecd=wnl_recnlnew1_ous_231012_MSCPEDIT_etid5946596&uac=220133CX&impID=5946596#vp_1

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Relacionados