Dimecres, juny 12, 2024

Abril 24

Dietari

De l’1 al 30 d’abril

08 Abril


 • 15.30h – A l’aula 202 de l’Hospital Son Espases  es du a terme la reunió del Grup 3 del Pacte per a la Salut: Abordatge a la Cronicitat: atenció centrada en la persona i atenció social i sanitària integrada. Per part del Col·legi hi assisteixen Antoni Real i Carme Gayà.

09 Abril


 • 9.30h – A la seu del COFIB es reuneix la Comissió Permanent per tractar temes d’actualitat professional en general.
 • 12.30h – Els diferents caps de departament de les oficines col·legials juntament amb la secretària i el tresorer de la Junta de Govern es reuneixen en Consell de Coordinació per tal de tractar temes relacionats amb l’organització executiva del Col·legi.

10 Abril


 • 11.00h – El president assisteix a Madrid a la sessió del plenari, convocat pel Consell General.
 • 16.00h – A l’aula 210 de l’Hospital Son Espases es du a terme la reunió del Grup 4 del Pacte per a la Salut: Salut “La promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i el foment d’hàbits de vida saludable. Per part del Col·legi hi assisteix per videoconferència la secretària  Mª Antònia Febrer i Emma Suárez, farmacèutica del CIM col·legial.

11 Abril


 • 16.30h – A la seu de la Conselleria de Salut es du a terme una reunió per el desenvolupament de serveis d’atenció farmacèutica per al seguiment de pacients crònics i polimedicats. Per part del Col·legi hi assisteixen Rosa Mª García farmacèutica del CIM i Caterina Ochogavía, formadora col·legial.

12 Abril


 • 9.00h – Reunió online amb el Servei de Salut i Direcció Gral. de Farmàcia per tal de millorar els problemes de subministrament. Per part del Col·legi hi assisteix Emma Suárez, farmacèutica del CIM.
 • 12.00h – Al pati de la Misericòrdia es presenta el Circuit de marxes solidàries “Mallorca En marxa contra al càncer”. El president hi assisteix en representació del Col·legi com a patrocinador.

13 Abril


  • 9.30h – A la seu de Ca n’Oleo, fins a les 18.00 hores, es celebra la Jornada Farmàcia i Alimentació, organitzada per la vocalia d’Alimentació del COFIB, juntament amb la Comissió de Formació Continuada.

  15 Abril


  • 10.00h – A la Sala Can Campaner es du a terme la 22a sessió ordinària del Consell de Salut de les Illes Balears. Per part del Col·legi hi assisteix Antoni Real.
  • 11.30h – Vicenç Terrades assisteix a Madrid a la reunió de la Junta Directiva de la Vocalia de Farmacèutics d’Oficina de Farmàcia, convocada pel Consell General.
  • 15.30h – A l’aula 202 de l’HUSE es du a terme la reunió del Grup 3 del Pacte per a la Salut: Abordatge a la Cronicitat: atenció centrada en la persona i atenció social i sanitària integrada. Per part del Col·legi hi assisteixen Antoni Real i Carme Gayà.

  17 Abril


  • 13.00h –  A la seu del Col·legi es du a terme la formació dirigida a tècnics en farmàcia “Actualització en salut femenina: La menopausa”,  a càrrec de Laia Solà Busquets, farmacèutica formadora del COFIB.
  • 18.30h – Al saló d’actes de la Real Acadèmia de Catalunya te lloc l’acte d’ingrés com a Acadèmica Corresponent de la Il·lustríssima senyora Mª Gràcia Seguí Puntas, amb la lectura del discurs «L’epidèmia de còlera de 1854 al port de Maó vista pel farmacèutic Gabriel Camps Cardell» . 

  18 Abril


  • 9.30h – A la seu del Col·legi es reuneix la Comissió Deontològica per tractar temes derivats de queixes i denúncies deontològiques de la professió farmacèutica.

  19 Abril


  • 10.30h – Al local de la farmàcia Falomir Gómez, oberta a Inca, es fa la presentació de la campanya de l’AECC “Juga el teu paper en la detecció precoç del càncer de còlon”, que es du a terme als efectes de fomentar el Programa de Cribratge de Càncer de Colon a les Illes Balears. En representació del Col·legi hi assisteixen el president Antoni Real i Llorenç Gost del departament de Comunicació.

  22 Abril


  • 13.00h – A la seu del Col·legi es du a terme una reunió informativa per explicar la implantació dels estudis del grau de Farmàcia a la UIB el proper curs acadèmic 2024-2025. Compta amb la presència del Dr. Josep A. Tur Marí, Catedràtic de la UIB i vocal d’alimentació del COFIB i el Dr. Antoni Bordoy Fernández, Vicerector de Personal Docent i Investigador de la UIB.

  23 Abril


  • 9.30h – A la seu del COFIB es reuneix la Comissió Permanent per tractar temes d’actualitat professional en general.

  24 Abril


  • 13.00h – A la seu del Col·legi es du a terme la formació “Problemes oculars i òtics a la farmàcia comunitària”, a càrrec de Jaume A. Rotger Frau, vocal d’Òptica i Acústica de la Junta de Govern.
  • 15.30h – A l’aula de Formació de l’edifici de la Conselleria de Salut, es du a terme la reunió del Grup5 del Pacte per a la Salut, “L’atenció a les malalties de salut mental, potenciant la prevenció i l’atenció comunitària”. Per part del Col·legi hi assisteix Emma Suárez, farmacèutica del CIM.

  29 Abril


  • 9.00h – A la seu de Son Espases es du a terme una reunió per el desenvolupament de serveis d’atenció farmacèutica per al seguiment de pacients crònics i polimedicats. Per part del Col·legi hi assisteixen Rosa Mª García, farmacèutica del CIM i Caterina Ochogavía, formadora col·legial.
  • 15.30h – A l’aula 202 de l’HUSE es du a terme la reunió del Grup 3 del Pacte per a la Salut: Abordatge a la Cronicitat: atenció centrada en la persona i atenció social i sanitària integrada. Per part del Col·legi hi assisteixen Antoni Real i Carme Gayà.

  30 Abril


  • 10.30h – A la seu del COFIB se  celebra la sessió ordinària de la Junta de Govern d’abril, amb l’assistència de tots els membres convocats, per tractar temes de organització col·legial i professional en general.

  Alta col·legiació

  • Maria Laura Sivori Silva
  • David Blázquez Martínez
  • Miriam Lorenzo Resua
  • Rafael Maria Sánchez Aguilera
  • Sara Arjona Hernández
  • Irene Pascual Gómez
  • Cristian Grimau Guardiola

  Baixa col·legiació

  • Bartolomé Llompart Van Belzen

  Baixa per defunció

  • Bernat Moll Mercadal

  Alta vocalia distribució

  • María de los Ángeles de Toro Vargas-Machuca

  Alta vocalia analistes

  • Sara Arjona Hernández

  Trasllat de farmàcia

  • Amb data 2 d’abril es du a terme el trasllat voluntari de l’oficina de farmàcia propietat de Margalida Comas Matas, oberta al carrer del Còndor, 2, local 3 de Son Ferrer (Calvià),  al nou local ubicat al carrer del Xoriguer, 2,  local 2 del mateix nucli de Son Ferrer.

  Traspàs farmàcia

  • Amb data 8 d’abril de 2024 es du a terme la transmissió del 100% de la propietat de l’oficina de farmàcia d’Ángel Victoriano Sáenz de Navarrete Munar, oberta a l’Avinguda de Bartomeu Riutort, 4 de Can Pastilla  (Palma), a favor de Subhash Feliu Folch, per exercir-hi com a titular únic.
  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -
  Google search engine

  Relacionados

  Maig 24

  Març 24