Dilluns, juliol 22, 2024
HomeCooperació i solidaritatPrograma de Cribratge de la Malaltia de Chagas a les Illes Balears

Programa de Cribratge de la Malaltia de Chagas a les Illes Balears

La malaltia de Chagas (MC) és una malaltia potencialment mortal causada pel paràsit protozou Trypanosoma cruzi. Originalment endèmica a Llatinoamèrica, els moviments migratoris i els viatges internacionals han estès aquesta malaltia a àrees no endèmiques com Europa. La MC pot causar afectacions cardíaques, digestives i, menys freqüentment, del sistema nerviós central o perifèric. El cribratge de la MC durant la gestació dins del Programa de Cribratge Prenatal d’Infeccions té com a objectiu detectar, diagnosticar, tractar i fer seguiment de la malaltia per millorar el pronòstic tant de la mare com del nounat, evitant la transmissió vertical. 

Actualment, existeixen dos fàrmacs disponibles per al tractament de la MC: el benznidazol i el nifurtimox. El tractament precoç és clau, ja que la seva eficàcia disminueix amb el temps d’infecció.

El programa de cribratge de la MC a les Illes Balears ha de ser un programa organitzat que impliqui la coordinació de diverses unitats sanitàries. Per primera vegada a nivell nacional, s’ha establert un treball en xarxa entre els diferents actors que formen part del projecte, cosa que pot ser la base per a qualsevol actuació futura amb altres malalties infeccioses. 

S’ha creat un grup de treball que inclou:

Direcció General de Salut Pública, Hospital Universitari Son Espases, Unitat de Malalties Infeccioses de l’HUSE, SUAP Escola Graduada, Banc de Sang, Comares, Col·legi Oficial de Farmacèutics, Apotecaris Solidaris i Metges d’Atenció Primària.

Aquest grup de treball assegura la coordinació i participació de professionals sanitaris de diverses disciplines i institucions per a la planificació, coordinació, desenvolupament i avaluació del programa. El sistema de recollida de dades permetrà la traçabilitat de la població diana i l’avaluació dels resultats, facilitant la presa de decisions estratègiques i la millora contínua del programa.

Distribució geogràfica de la MC i la relació de la sero prevanlença materna i la tassa de transmissió congènita (TTC).

L’objectiu general és identificar precoçment la MC en població assimptomàtica.

Objectius específics:

– Confirmació diagnòstica i inici de tractament.

– Evitar la transmissió vertical.

– Evitar la cronicitat de la MC i les seves complicacions.

– Seguiment dels casos i captació de persones de risc de l’entorn.

Criteris de risc per a la MC:

– Procedència de zones endèmiques.

– Recepció de trasplantaments o transfusions de sang en països endèmics.

– Fills de dones procedents de països endèmics.

– Estades prolongades en zones endèmiques amb risc d’exposició al vector.

La malaltia de Chagas té dues fases: aguda i crònica, cadascuna amb criteris diagnòstics i terapèutics diferents. 

Proves de cribratge i confirmació diagnòstica:

– En fase aguda: Mètode directe (parasitologia) i molecular (PCR).

– En fase crònica: Detecció d’anticossos IgG anti-T. cruzi (serologia).

Els fàrmacs disponibles per al tractament de la MC són el benznidazol i el nifurtimox. La seva eficàcia és major en les primeres fases de la infecció. En població pediàtrica, els menors de 14 anys tenen una millor tolerància i una taxa de curació més alta. 

El projecte està en una fase inicial i s’ha creat un grup de treball per, amb criteris de cost-eficiència, fer un diagnòstic i tractament de persones aparentment asimptomàtiques de la malaltia de Chagas. Encara no s’ha realitzat una valoració de l’impacte econòmic ni del cost-efectivitat d’aquest projecte de cribratge.

Després de la revisió de la bibliografia i la informació aportada pels serveis i professionals implicats, es conclou la possibilitat d’ampliar el cribratge de la MC a altres grups de risc, com les dones en edat fèrtil i els adolescents del programa de pediatria d’AP de les Illes Balears.

Apotecaris Solidaris juga un paper fonamental en la millora de la sensibilització entre la població susceptible de patir aquesta malaltia en origen (Bolívia, Argentina, Veneçuela, etc.) i també en la coordinació amb els diferents consolats d’aquests països per a una actuació conjunta.

Aquest programa representa un model de treball coordinat entre múltiples actors, establint una base sòlida per a futures actuacions enfront de qualsevol altra malaltia infecciosa.

Fases malaltia de Chagas

Joan Albert Segura
Director Tècnic d’Apotecaris Solidaris

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Relacionados