Dimecres, juny 12, 2024
HomeCooperació i solidaritatAssemblea General de Socis d’Apotecaris Solidaris

Assemblea General de Socis d’Apotecaris Solidaris

El passat dimecres 13 de març de 2024 tingué lloc l’Assemblea General de socis d’Apotecaris Solidaris a les 13:00 hores a la seu del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears amb el següent ’ordre del dia: 

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior

S’aprova.

 1. Informe tècnic anual.

S’adjunta el document de memòria de gestió en format dossier. 

Joan Albert Segura explica l’informe tècnic anual amb els diferents projectes i campanyes 

que hem realitzat. Annex 1. (enllaç memòria anual 2023)

PROJECTES POSTEMERGÈNCIA 

 • Uganda: Enfortir la capacitat de resposta del Programa de Salut urbana de Kampala en un context d’emergència sanitària per Ebola i davant l’augment de població urbana. Import del projecte 60.000 € Direcció General de Cooperació (GOIB) i 30.000 € del Fons Mallorquí de Cooperació.

EMERGÈNCIES

 • Emergència Turquia i Síria. Prioritzem el subministrament d’aliments, kits de dignitat i materials d’abril. Import recaptat 14.351,57 €.
 • Emergència Terratrèmol Marroc. Acció humanitària a les aldees de les regions de Taroudannt i Amzmiz, entrega d’articles d’abric i de primera necessitat, aliments i assistència psicològica. Import recaptat 1.563 €

PROJECTES DE COOPERACIÓ:

 • Garantir l’accés a la salut de les dones embarassades, els nins i les nines, reforçant l’atenció primària de salut (APS) a Perú. Import del projecte 120.999,63 € subvencionat per la Direcció General de Cooperació del Govern de les Illes Balears.
 • Hospital d’Ebomé, Camerún. Projecte subvencional per la Fundació Catalina Mercadal (11.000 €) i Apotecaris Solidaris (2.000 €).

AJUDA HUMANITÀRIA

 • Compra de medicaments per a Senegal per a l’Ong Dentistes Sobre Rodes. Import del projecte: 1.957,23 €. Finançat per Apotecaris Solidaris.
 • Compra de medicaments per a Senegal per a l’Ong Amics de Buba. Import del projecte: 1.331,95 €. Finançat per Apotecaris Solidaris.
 • Compra de medicaments per a Paraguay per a l’Ong “Proyecto Paraguay”. Import total 4.346,31 €, import subvencionat per Apotecaris Solidaris: 2.500 €.
 • Compra de medicaments per a Gàmbia per a la Fundació SOM. Import del projecte: 1.607,79 €. Import finançat per Apotecaris Solidaris: 1.200 €.
 • Compra de medicaments per a Mali per a la Fundació Balcat i l’Ong Associació Família i Societat. Import del projecte 2.831 €. Import finançat per Apotecaris Solidaris.

SENSIBILITZACIÓ:

 • Medicaments que curen, projecte realitzat al curs de 3r d’ESO a diferents instituts de Mallorca i Menorca.
 • Xerrada “Resultats del projecte Reduir la desnutrició i anèmia infantil en comunitats andines afectades per a la Covid-19 al Perú”.
 • Campanya de sensibilització sobre l’ús racional del medicament a centres penitenciaris de Palma.

ACTES SOCIALS, PREMIS I RECONEIXEMENTS:

 • X Jornada de Cooperació Sanitària de les Illes Balears d’Apotecaris Solidaris.
 • Xerrada al Club Rotary Ramon Llull i Club Rotary Mallorca.
 • 30 aniversari Farmamundi i premi de la Solidaritat per a Apotecaris Solidaris.
 • I Reunió de treball de Cooperació internacional al desenvolupament.
 • Reconeixement als valors social de la CECE a Apotecaris Solidaris.
 • I Torneig de padel del COFIB a benefici d’Apotecaris Solidaris. Import recaptat 3.063 €.

CAMPANYES: 

 • Guardiola Solidària.
 • Loteria i Postal de Nadal.
 1. Balanç econòmic anual

Es presentà el balanç de situació i compte de pèrdues i guanys de l’any 2023 per part de Mateu Tous, tresorer de l’ONG. El balanç econòmic està a disposició dels socis. Annex 2.

Compres i despeses: -285.397,27 €

Ventes i ingressos per naturalesa: 302.854,18 €

Resultat Comptable: 17.456,91 €

Fons Social a 31 desembre de 2023: 163.754,17 €

L’Assemblea acorda per unanimitat afegir els beneficis que va tenir l’ONG a les reserves de Fons Social. S’aproven els comptes anuals de l’any 2023.

 1. Incorporacions i baixes de la Junta Rectora d’Apotecaris Solidaris

S’incorporen a la Junta Rectora d’Apotecaris Solidaris Laia Solà, Magdalena Sbert i Cristina Pons.

No hi ha baixes.

 1. Renovació i aprovació de: Pla d’equitat d’AS, estratègia de gènere d’AS i document estratègic i d’ajuda humanitària d’AS. S’aproven per unanimitat la renovació dels plans i documents existents pels anys 2024 i 2025 i l’aprovació de l’estratègia de gènere. Annex 3,4 i 5.
 1. Torn obert de precs i suggeriments. No n’hi ha.
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Relacionados