Dimecres, juny 12, 2024
HomeReportatgeBalears pilotarà el projecte JunTOS per millorar l'adherència terapèutica dels pacients trasplantats

Balears pilotarà el projecte JunTOS per millorar l’adherència terapèutica dels pacients trasplantats

El Servei de Farmàcia de l’Hospital Universitari Son Espases i la xarxa de farmàcies de les Illes Balears pilotaran aquest projecte de recerca en què participaran al voltant de 300 pacients per valorar-ne l’extensió a tot el país

El trasplantament d’òrgans sòlids (TOS) és l’única opció terapèutica per evitar la mort de pacients que pateixen un dany irreversible en un dels seus òrgans (fetge, cor, pulmó, intestí, pàncrees o ronyó). Soluciona, doncs, un problema de salut pública de primer ordre i permet prolongar i millorar la qualitat de la vida de milers de persones amb problemes severs en alguns dels òrgans vitals.

El 2023, la taxa de donants per milió de població (pmp) a Espanya es va situar en 48,9 essent així el país del món amb més índex de donacions i mantenint aquesta posició durant els últims 32 anys. Això s’ha aconseguit gràcies a l’activitat desenvolupada per l’Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) i al “Model Espanyol” de trasplantaments, avalat per l’OMS i aplicat ja a altres països per obtenir resultats similars. El 2023 es van realitzar a Espanya 5.861 trasplantaments d’òrgan sòlid: 3.688 trasplantaments renals, 1.262 hepàtics, 479 de pulmó, 325 cardíacs, 100 de pàncrees i 7 d’intestí. Al nostre país, la taxa de trasplantaments per milió de població va ser de 122,1 pmp el 2023. A les Illes Balears, durant 2023 es van realitzar 66 trasplantaments renals i 16 hepàtics.

Un trasplantament permet als pacients viure amb normalitat i, encara que en els darrers anys s’han produït grans avenços tant en la cirurgia del trasplantament com en la gestió del posttrasplantament immediat, els pacients han de prendre medicaments immunosupressors durant la resta de la seva vida.

Tot i això, sabem que gairebé un de cada dos pacients que han rebut un trasplantament d’òrgan sòlid incompleix el tractament immunosupressor, posant així en risc l’èxit del trasplantament i augmentant la morbimortalitat. 

Amb l’objectiu de reduir aquest incompliment i millorar l’adherència terapèutica, el Consell General de Col·legis Farmacèutics i la Societat Espanyola de Farmàcia Hospitalària, van dissenyar el projecte JunTOS de col·laboració entre farmàcia hospitalària i farmàcia comunitària per millorar el tractament en pacients trasplantats d’òrgan sòlid.

El projecte es va presentar el passat 16 de maig a la seu col·legial del COFIB, ja que es pilotarà a través d’un estudi observacional que es desenvoluparà en tres autonomies, entre elles, les Illes Balears, tal com es va posar de manifest durant la presentació de l’estudi, en què varen participar la consellera de Salut del Govern de les Illes Balears, Manuela García; la secretària general de Consell General de Farmacèutics, Raquel Martínez, i el president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears, Antoni Real.

En aquest sentit, Antoni Real va afirmar, durant la presentació del projecte, que el fet que Espanya sigui líder mundial en donacions “comporta també la responsabilitat dels professionals sanitaris implicats de liderar la cura i l’atenció farmacèutica que els pacients reben després d’haver rebut trasplantaments d’òrgans sòlids”. Per al president, “el projecte JunTOS és un projecte necessari, que a més de tenir cura de la salut dels pacients trasplantats, posa en valor la feina que fan els professionals sanitaris d’àmbit hospitalari i les farmàcies comunitàries”.

El projecte JunTOS s’iniciarà a nivell nacional a les Illes Balears a través de l’Hospital Universitari Son Espases i nombroses farmàcies comunitàries, juntament amb la Província de Tenerife i la Comunitat Autònoma de Cantàbria, que se sumaran al pla pilot per finalment estendre’l al conjunt del país.

Segons es va destacar durant la presentació del projecte, que ha començat amb la formació als farmacèutics que exerciran com a investigadors de l’estudi, la participació de farmacèutics a l’equip de trasplantament millora el coneixement dels medicaments, la conciliació a l’alta i l’educació al pacient, disminuint l’estada hospitalària i contribuint a estalviar costos.

Per a Raquel Martínez, secretària general del CGCOF, “El Projecte JunTOS constata que som una professió unida, que aposta pel treball col·laboratiu entre les diferents modalitats d’exercici professional, entre la farmàcia hospitalària i la comunitària, sumant esforços al voltant del pacient. Iniciatives com aquesta adreçades a millorar el compliment dels tractaments mostren, a més, l’enorme potencial de la professió farmacèutica, com a experta en el medicament, per enfortir el sistema sanitari”.

Per part seva, la consellera de Salut, Manuela García, va posar en valor aquest projecte perquè té tots els elements necessaris perquè sigui un èxit. Treball col·laboratiu consensuat entre els diferents actors, donant importància cabdal a l’educació dels pacients trasplantats amb informació clara i comprensible sobre el procés i el tractament posttrasplantament.

“Des d’aquesta Conselleria ens tindreu disposats per a la implementació del projecte pilot de col·laboració entre farmacèutics hospitalaris i comunitaris per millorar l’atenció al pacient trasplantat”, va manifestar García, que va donar l´enhorabona al Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics d´Espanya per l’elaboració d’aquest projecte i ha agraït al Col·legi Oficial de Farmacèutics de Balears la seva implicació perquè la nostra comunitat sigui una on es pugui dur a terme el pla pilot.

Objectius del projecte

L’objectiu general del projecte és optimitzar la pràctica assistencial col·laborativa i garantir la continuïtat de l’atenció farmacèutica brindada pels farmacèutics hospitalaris i comunitaris als pacients trasplantats d’òrgan sòlid.

Partint d’una millor formació dels professionals sanitaris i informació als pacients sobre diverses qüestions relatives al trasplantament i el seu abordatge, es busca com a objectiu específic implementar una sèrie d’intervencions farmacèutiques consensuades entre els dos nivells assistencials que permetin millorar l’ús segur i efectiu dels medicaments immunosupressors en pacients TOS.

El punt de partida és que, després d’un trasplantament d’òrgan sòlid, els pacients s’enfronten a una nova situació vital en què han de rebre tractament farmacològic crònic i seguir hàbits de vida saludables, per això és fonamental que tinguin coneixements adequats.

Actuació farmacèutica en TOS

Tot i que els pacients que se sotmeten a un TOS solen ser majoritàriament pacients crònics i polimedicats, la pràctica totalitat dels medicaments que rebran en l’etapa posterior al trasplantament, essencials per a la seva supervivència, són totalment desconeguts per a ells, i aquesta situació els pot generar gran incertesa i ansietat. Per això, el farmacèutic, com a professional sanitari expert en el medicament que s’exerceix en els diferents nivells d’assistència sanitària juga un paper clau en aquest camp, tenint en compte que es tracta de pacients altament complexos l’abordatge dels quals requereix equips multidisciplinaris que en garanteixin una atenció integral.

En el marc del projecte JunTOS ja s’ha desenvolupat una guia destinada a farmacèutics, una infografia per a pacients i s’ha traçat la ruta assistencial per garantir la continuïtat de l’assistència farmacèutica al pacient trasplantat amb una comunicació bidireccional entre els dos nivells assistencials. 

Els pacients es distribuiran en dues cohorts, la primera, amb pacients recentment trasplantats als quals se’ls oferirà participar en l’estudi per part de la farmàcia hospitalària en el moment de l’alta hospitalària, i la segona, amb pacients que faci més de 18 mesos que han rebut un trasplantament, qui seran captats per la farmàcia comunitària. En les dues cohorts es faran 4 visites repartides en 18 mesos, a més de les visites addicionals que es considerin oportunes afegir voluntàriament i aquestes seran compartides entre farmàcia comunitària i farmàcia hospitalària segons el cronograma del protocol de l’estudi. 

Els pacients es distribuiran en dues cohorts, pacients recentment trasplantats amb seguiment per part de la farmàcia hospitalària, i la segona, amb pacients que faci més de 18 mesos que han rebut un trasplantament, qui seran captats per la farmàcia comunitària.

Està previst que entre finals del 2024 i el primer trimestre del 2025 es faci una anàlisi intermèdia de les dades obtingudes en el pilotatge d’aquest projecte, que permeti mesurar les millores en el compliment terapèutic i els resultats de salut.

Adherència terapèutica

S’han identificat nombrosos factors relacionats amb la no adherència al tractament immunosupressor, que poden estar relacionats amb el propi pacient o el seu entorn social, amb el tractament, amb la condició de salut prèvia del pacient o amb factors associats al sistema sanitari. Entre ells destaquen:

• Un historial de manca d’adherència a altres tractaments.

• Malaltia psiquiàtrica / trastorns de la personalitat.

• Historial de consum de drogues.

• Durada del tractament: l’adherència tendeix a disminuir en tractaments crònics. Així, a la immunosupressió del TOS s’estima que als 5 mesos d’instauració del tractament l’adherència és del 95%, però aquest percentatge baixa fins al 75% als 7 mesos i fins al 48% als 12 mesos.

• Baix coneixement sobre la malaltia i sobre la importància del tractament.

• Una mala relació o desconfiança entre el professional sanitari i el pacient.

• Males habilitats comunicatives del professional sanitari.

• Un plantejament deficient del seguiment del pacient.

En definitiva, la tasca del farmacèutic comunitari i la tasca assistencial als pacients TOS pot resultar fonamental per millorar la qualitat de vida dels pacients trasplantats. Les farmàcies comunitàries són els establiments sanitaris més accessibles i propers al ciutadà, per nombre, per distribució geogràfica i per horaris d’obertura: a Espanya hi ha més de 22.000 farmàcies on hi treballen més 50.000 farmacèutics. Això fa que siguin un dels primers professionals sanitaris amb què interactua un pacient en el nivell de l’atenció primària, oferint una situació privilegiada per proporcionar diferents Serveis Professionals Farmacèutics Assistencials (SPFA) que donin resposta a les necessitats dels pacients TOS amb relació als medicaments i altres aspectes relacionats amb la salut.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Relacionados