Dimecres, juny 19, 2024
HomeVist i llegitDapagliflozina en infart de miocardi sense diabetis ni insuficiència cardíaca

Dapagliflozina en infart de miocardi sense diabetis ni insuficiència cardíaca

En pacients amb infart agut de miocardi (IM), es necessiten teràpies que puguin reduir encara més el risc de resultats cardiovasculars i metabòlics adversos.

En aquest assaig (DAPA-MI) doble cec, aleatoritzat i basat en un registre internacional, es van assignar aleatòriament 10 mg de dapagliflozina o placebo una vegada al dia als pacients, sense diabetis prèvia ni insuficiència cardíaca crònica, que presentaven IM agut i alteració de la funció sistòlica ventricular esquerre. El resultat primari va ser la combinació jeràrquica de mort, hospitalització per insuficiència cardíaca, IM no mortal, fibril·lació/aleteig auricular, diabetis mellitus tipus 2, classificació funcional de la New York Heart Association a l’última visita i disminució del pes corporal del 5% o major a l’última visita utilitzant el mètode d’anàlisi de la proporció de guanys. El resultat secundari clau va ser la mateixa combinació jeràrquica excloent el component de pes corporal.

Es van inscriure 4017 pacients dels quals 2019 van ser assignats a dapagliflozina i 1998 a placebo. L’anàlisi del resultat combinat jeràrquic primari va donar lloc a més guany o benefici  per a la dapagliflozina que per al placebo (ràtio de victòria, 1,34; interval de confiança [IC] del 95%, 1,20 a 1,50; P <0,001). El resultat de la ràtio de victòria, que es va adoptar en un canvi d’anàlisi durant el rendiment de la prova a causa de la baixa acumulació d’esdeveniments, va ser impulsat principalment pels resultats cardiometabòlics afegits. La combinació de temps fins a la mort/hospitalització cardiovascular per insuficiència cardíaca es va produir en 50/2019 (2,5%) pacients assignats a dapagliflozina i 52/1998 (2,6%) pacients assignats a placebo (ràtio de risc, 0,95; IC del 95%, 0,64 a 1,40). Les taxes d’altres esdeveniments cardiovasculars van ser baixes, i les diferències entre els grups no van assolir la significació estadística nominal. No s’han identificat problemes de seguretat.

Com a conclusions, en pacients amb infart de miocardi agut, després d’aproximadament 1 any de tractament amb dapagliflozina, hi va haver beneficis significatius pel que fa a la millora dels resultats cardiometabòlics, però no hi va haver cap impacte en el conjunt de morts cardiovasculars o hospitalització per insuficiència cardíaca en comparació amb placebo.

Rosa Mª García Ferrer
Centre d’Informació del Medicament

Bibliografia

James S, Erlinge D, Storey RF, McGuire D, y cols.; DAPA-MI investigators. Dapagliflozin in Myocardial Infarction without Diabetes or Heart Failure. NEJM Evid. 11 Nov 2023. doi: 10.1056/EVIDoa2300286. 

https://evidence.nejm.org/doi/10.1056/EVIDoa2300286

Semaglutide ‘A New Pathway’ to CVD Risk Reduction: SELECT. Medscape Pharmacist. November 11, 2023.

https://espanol.medscape.com/verarticulo/5911745_5

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Relacionados