Dimecres, juny 12, 2024

Desembre

Dietari

De l’1 al 31 de desembre

01 Desembre


 • 20.00h: A la seu del Teatre Xesc Forteza se celebra la Gala 1 de desembre: dia Mundial de la lluita contra la Sida, dedicada a la VIHSIBILITAT. Antoni Real hi assisteix en representació del col·lectiu.

04 Desembre


 • 12.00h: A la seu de l’Ibsalut  s’hi celebra la corresponent Comissió de Treball, amb l’assistència, per part col·legial, de Mª Lluïsa Soler.

05 Desembre


 • 10.00h: Reunió online amb el Servei de Salut, Direcció Gral. de Farmàcia i amb Distribució, per tal de millorar els problemes de subministrament. Per part del Col·legi hi assisteix Emma Suárez Mazaira, farmacèutica del CIM.
 • 12.00h: A la seu del Col·legi rebem la visita de la Subdirectora de Farmàcia, Margalida Darder Bover, per conèixer de primera mà les necessitats i propostes del col·lectiu farmacèutic. Per part del Col·legi hi assisteixen el president i diversos membres de la Junta de Govern.

06 Desembre


 • 10.30h: Antoni Real assisteix a l’acte oficial commemoratiu del 45è aniversari de la Constitució espanyola, que se celebra al saló del Tinell del Palau Reial de l’Almudaina.

07 Desembre


 • 13.00h: A la seu de Muface s’hi celebra la corresponent Comissió Mixta, amb l’assistència, per part col·legial, de Mª Lluïsa Soler.
 • 21.30h: A Menorca, a la seu del restaurant Aqua Marítim, del Port de Maó, es duen a terme els actes per a la celebració de la Immaculada Concepció 2023, patrona dels farmacèutics.

12 Desembre


 • 9.45h: Els diferents caps de departament de les oficines col·legials juntament amb la secretària i el tresorer de la Junta de Govern es reuneixen en Consell de Coordinació per tal de tractar temes relacionats amb l’organització executiva del Col·legi.
 • 10.00h: Antoni Real assisteix a Madrid a la reunió del plenari convocat pel Consell General.
 • 20.00h: A la seu del Gran Teatro Caixabank Príncipe Pío, a Madrid, te lloc l’acta de lliurament dels Premis Panorama i Medalles de la Professió Farmacèutica. Antoni Real hi assisteix en representació del Col·legi.

13 Desembre


 • 10.00h: El president assisteix a Madrid a l’Assemblea General de Col·legis Oficials de Farmacèutics, convocada pel Consell General.

14 Desembre


 • 9.30h: La Comissió de Formació Continuada es reuneix al COFIB per tractar temes referents al calendari del curs 2024.
 • 10.00h: A la seu del Col·legi es reuneix el Patronat de la Fundació de Ciències Farmacèutiques de les Illes Balears, per tal d’aprovar el pressupost per a l’any 2024.
 • 10.30h: Caterina Ochogavía assisteix online a la reunió de l’equip de treball FoCos de Servei d’Adherència Terapèutica amb el Consell General.
 • 10.30h: A la seu del COFIB se  celebra la sessió ordinària de la Junta de Govern de desembre, amb l’assistència de tots els membres convocats, per tractar temes de organització col·legial i professional en general.
 • 14.00h: Al restaurant Rodeo Grill se celebra el dinar de nadal dels membres de la Junta de Govern i el personal del Col·legi.
 • 16.00h: A la seu de la Conselleria de Salut es du a terme la primera reunió sobre “Desenvolupament de serveis d’atenció farmacèutica per al seguiment de pacients crònics i polimedicats”. Per part del Col·legi hi assisteix el president.

15 Desembre


 • 12.00h: A la seu de la Direcció General de Salut Mental, es convoca una reunió de la Comissió ordinària d’acreditació, avaluació i control de centres o serveis de tractament amb opiacis. Per part del Col·legi hi assisteix Emma Suárez Mazaira (farmacèutica del CIM col·legial)
 • 20.30h: A Mallorca, a la seu de l’Hotel Valparaiso, de Palma, es duen a terme els actes per a la celebració de la Immaculada Concepció 2023, patrona dels farmacèutics.

16 Desembre


 • 21.00h: A Eivissa, a la seu del restaurant Club Nàutic, de Sant Antoni de Portmany,  es duen a terme els actes per a la celebració de la Immaculada Concepció 2023, patrona dels farmacèutics.

18 Desembre


 • 12.30h: Antoni Real assisteix a l’acte de lliurament de les Ajudes Predoctorals d’Investigació en Càncer a les Illes Balears, a la seu de l’AECC.

19 Desembre


 • 12.00h: Reunió online amb el Servei de Salut, Direcció Gral. de Farmàcia i amb distribució, per tal de millorar els problemes de subministrament. Per part del Col·legi hi assisteix Emma Suárez Mazaira, farmacèutica del CIM

20 Desembre


 • 12.00h: Carme Gayà Mascaró assisteix a Madrid a la reunió de Vocals provincials de Farmacèutics Adjunts, convocada pel Consell General.

21 Desembre


 • 20.30h: A la seu del Col·legi se celebra l’Assemblea General Ordinària per tal d’aprovar els pressupostos per a l’any 2024.

Alta col·legiació

 • Francesc Ribas Rodríguez
 • Mª Margalida Mestre Ribot
 • Patricia Durán Manchego
 • Miquel Martínez Fontanella
 • José Bruno Montoro Ronsano
 • Coloma Mudoy Servera
 • Margarita Torres Iruela
 • Juan Bibiano Gallego Sanz

Baixa col·legiació

 • Mª Dolores Espuny Suárez
 • Rocío López Pérez
 • Saad Meziane

Baixa vocalia distribució

 • Concepción Solivellas Cardenete

Alta distribució

 • Mª Isabel Olivieri Rotger

Alta vocalia tècnics superiors

 • Bàrbara Cañellas Ginard

Baixa vocalia analistes

 • Regina Fortuny Marqués

Baixa vocalia alimentació

 • Regina Fortuny Marqués

Obertura nova farmàcia

 • Amb data 4 de desembre de 2023 es du a terme l’obertura d’una nova oficina de farmàcia a favor d’Antònia Maria Comas Pons, establerta al carrer Imperial, 2- baixos, local 2, de Maioris Dècima (Llucmajor), per exercir-hi com a única titular

Traspàs farmàcia

 • Amb data 14 de desembre de 2023 es du a terme la transmissió del 100% de la propietat de l’oficina de farmàcia de Jaume Font Castell, oberta a la Plaça Center, 25 de Cala’n Bosch (Ciutadella), a favor de Julia Font López, per exercir-hi com a única titular
Previous article
Next article