Dimecres, juny 19, 2024

Dia a Dia

Dietari

De l’1 al 31 de juliol

04 Juliol

 • 9.30h: A la seu del Cofib es celebra la reunió del Servei d’Aten- ció al Col·legiat (SAC), per tractar de resoldre les diverses queixes i/o suggerències que arriben al Col·legi.
 • 11.45h: Els diferents caps de departament de les oficines col· legials juntament amb la secretària de la Junta de Govern es reuneixen en Consell de Coordinació per tal de tractar temes relacionats amb l’organització executiva del Col·legi.
 • 19.00h: A la seu de la Reial Acadèmia de Medicina es du a terme la sessió científica “Demografia i epidemiologia en l’objectivació de l’estat de salut. Metodologia estadística i discurs mèdic de l’higienisme balear, segles XIX-XX, a càrrec de la Dra. Joana Maria Pujadas Mora, professora agregada de la Universitat Oberta de Catalunya. El president hi assisteix en representació del Col·legi.

05 Juliol

 • 13.00h: A la seu de Muface s’hi celebra la corresponent Co- missió de Treball, amb l’assistència, per part col·legial, de Ma Lluïsa Soler.
 • 16.30h: El president assisteix a Madrid a la reunió de les Co- missions Autonòmiques convocada pel Consell General.

06 Juliol

 • 10.00h: Reunió amb el Servei de Salut i la Direcció General de Prestacions i Farmàcia per millorar els problemes del sub- ministrament. Per part del Col·legi hi assisteix Emma Suárez (CIM).

11 Juliol

 • 9.30h: A la seu del Cofib es reuneix la Comissió Permanent per tractar temes d’actualitat professional en general.
 • 10.00h: A la seu del Col·legi es du a terme una reunió amb representants de Telefònica per presentar noves ofertes per al col·lectiu. Per part del Col·legi hi assisteixen el vicepresident i la secretària.

14 Juliol

 • 13.00h: A la seu d’Isfas s’hi celebra la corresponent Comissió Mixta, amb l’assistència, per part col·legial, de Ma Lluïsa Soler.

19 Juliol

 • 10.00h: El president assisteix a Madrid a la reunió de Plenari, convocada pel Consell General.
 • 13.30h: A la seu del Col·legi es du a terme via Webinar la Jornada Zoonosis i Control de Patologies Veterinàries, dirigida a farmacèutics i tècnics en farmàcia, patrocinada per Labora- toris Elanco.

25 Juliol

 • 10.00h: A la seu del Col·legi se celebra la sessió ordinària de la Junta de Govern de juliol, amb l’assistència de tots els mem- bres convocats, per tractar temes de organització col·legial i professional en general.

27 Juliol

 • 10.00h: Reunió amb el Servei de Salut i la Direcció General de Prestacions i Farmàcia per millorar els problemes del submi- nistrament. Per part del Col·legi hi assisteix Rosa García (CIM).

De l’1 al 31 d’agost

03 Agost

 • 21.00h: A la seu del Palau de Marivent es du a terme la recep- ció que SS.MM els Reis ofereixen a les autoritats i represen- tants de la societat balear. El president hi assisteix en repre- sentació del col·lectiu farmacèutic.

07 Agost

 • 10.00h: A la seu de l’Ibsalut s’hi celebra la corresponent Co- missió de Treball, amb l’assistència, per part col·legial, de Ma Lluïsa Soler

09 Agost

 • 12.00h: A la seu d’Isfas s’hi celebra la corresponent Comissió Mixta, amb l’assistència, per part col·legial, de Ma Lluïsa Soler

10 Agost

 • 10.00h: Reunió amb el Servei de Salut i la Direcció General de Prestacions i Farmàcia per millorar els problemes del submi- nistrament. Per part del Col·legi hi assisteix Emma Suárez (CIM)

11 Agost

 • 9.00h: A la seu de la Conselleria de Salut es du a terme una reunió de presentació de la Consellera de Salut, Manuela García Romero. Per part del Col·legi hi assisteixen el president i diversos membres de la Junta de Govern.

30 Agost

 • 12.00h: A la seu de Muface s’hi celebra la corresponent Co- missió Mixta, amb l’assistència, per part col·legial, de Ma Lluïsa Soler

De l’1 al 31 de septemb

04 Juliol

 • 9.30h: A la seu del Cofib es celebra la reunió del Servei d’Aten- ció al Col·legiat (SAC), per tractar de resoldre les diverses queixes i/o suggerències que arriben al Col·legi.
 • 11.45h: Els diferents caps de departament de les oficines col· legials juntament amb la secretària de la Junta de Govern es reuneixen en Consell de Coordinació per tal de tractar temes relacionats amb l’organització executiva del Col·legi.
 • 19.00h: A la seu de la Reial Acadèmia de Medicina es du a terme la sessió científica “Demografia i epidemiologia en l’objectivació de l’estat de salut. Metodologia estadística i discurs mèdic de l’higienisme balear, segles XIX-XX, a càrrec de la Dra. Joana Maria Pujadas Mora, professora agregada de la Universitat Oberta de Catalunya. El president hi assisteix en representació del Col·legi.

05 Juliol

 • 13.00h: A la seu de Muface s’hi celebra la corresponent Co- missió de Treball, amb l’assistència, per part col·legial, de Ma Lluïsa Soler.
 • 16.30h: El president assisteix a Madrid a la reunió de les Co- missions Autonòmiques convocada pel Consell General.

06 Juliol

 • 10.00h: Reunió amb el Servei de Salut i la Direcció General de Prestacions i Farmàcia per millorar els problemes del sub- ministrament. Per part del Col·legi hi assisteix Emma Suárez (CIM).

11 Juliol

 • 9.30h: A la seu del Cofib es reuneix la Comissió Permanent per tractar temes d’actualitat professional en general.
 • 10.00h: A la seu del Col·legi es du a terme una reunió amb representants de Telefònica per presentar noves ofertes per al col·lectiu. Per part del Col·legi hi assisteixen el vicepresident i la secretària.

14 Juliol

 • 13.00h: A la seu d’Isfas s’hi celebra la corresponent Comissió Mixta, amb l’assistència, per part col·legial, de Ma Lluïsa Soler.

19 Juliol

 • 10.00h: El president assisteix a Madrid a la reunió de Plenari, convocada pel Consell General.
 • 13.30h: A la seu del Col·legi es du a terme via Webinar la Jornada Zoonosis i Control de Patologies Veterinàries, dirigida a farmacèutics i tècnics en farmàcia, patrocinada per Labora- toris Elanco.

25 Juliol

 • 10.00h: A la seu del Col·legi se celebra la sessió ordinària de la Junta de Govern de juliol, amb l’assistència de tots els mem- bres convocats, per tractar temes de organització col·legial i professional en general.

27 Juliol

 • 10.00h: Reunió amb el Servei de Salut i la Direcció General de Prestacions i Farmàcia per millorar els problemes del submi- nistrament. Per part del Col·legi hi assisteix Rosa García (CIM).

De l’1 al 31 d’agost

03 Agost

 • 21.00h: A la seu del Palau de Marivent es du a terme la recep- ció que SS.MM els Reis ofereixen a les autoritats i represen- tants de la societat balear. El president hi assisteix en repre- sentació del col·lectiu farmacèutic.

07 Agost

 • 10.00h: A la seu de l’Ibsalut s’hi celebra la corresponent Co- missió de Treball, amb l’assistència, per part col·legial, de Ma Lluïsa Soler

09 Agost

 • 12.00h: A la seu d’Isfas s’hi celebra la corresponent Comissió Mixta, amb l’assistència, per part col·legial, de Ma Lluïsa Soler

10 Agost

 • 10.00h: Reunió amb el Servei de Salut i la Direcció General de Prestacions i Farmàcia per millorar els problemes del submi- nistrament. Per part del Col·legi hi assisteix Emma Suárez (CIM)

11 Agost

 • 9.00h: A la seu de la Conselleria de Salut es du a terme una reunió de presentació de la Consellera de Salut, Manuela García Romero. Per part del Col·legi hi assisteixen el president i diversos membres de la Junta de Govern.

30 Agost

 • 12.00h: A la seu de Muface s’hi celebra la corresponent Co- missió Mixta, amb l’assistència, per part col·legial, de Ma Lluïsa Soler