Dimecres, juny 19, 2024
HomeActualitat col·legialEls farmacèutics ajuden a millorar l’ús dels inhaladors dels pacients amb asma

Els farmacèutics ajuden a millorar l’ús dels inhaladors dels pacients amb asma

La Fundació de Ciències Farmacèutiques de les Illes Balears i el Col·legi de Farmacèutics posen en marxa un Servei d’Adherència Terapèutica en el tractament de l’asma i la MPOC.

La Fundació de Ciències Farmacèutiques de les Illes Balears (FCFIB), amb la col·laboració del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears va realitzar el passat 30 de gener una sessió per donar a conèixer entre les farmàcies adherides el nou Servei d’Adherència Terapèutica en pacients amb asma i MPOC. Gràcies a la col·laboració d’aquestes farmàcies la iniciativa servirà també per realitzar un estudi sobre la intervenció del farmacèutic en l’adherència terapèutica i la utilització d’inhaladors en pacients d’aquestes patologies. Aquest estudi permetrà avaluar l’efectivitat de la intervenció farmacèutica en el manteniment o millora de l’adherència al tractament amb fàrmacs inhalats. Es tracta d’un estudi observacional amb una mostra de 130 pacients a les Illes Balears amb tractament actiu per a la malaltia d’asma o MPOC. L’objectiu general de l’estudi és avaluar l’efectivitat de la intervenció del farmacèutic comunitari, mitjançant qüestionaris validats en el manteniment i/o millora de l’adherència als medicaments inhalats i la millora consegüent del control de la patologia i qualitat de vida dels pacients.

Principals causes de mort a nivell mundial

Les malalties respiratòries cròniques, representades per l’asma i la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) es troben entre les principals causes de mort a nivell mundial i la seva prevalença s’ha vist incrementada de manera exponencial les últimes dècades. Al nostre país, l’asma afecta 3 milions de persones i ho fa de manera diferent segons l’edat, afectant majoritàriament nens de 6 i 7 anys, amb una prevalença del 10%, seguit dels adolescents entre 13 i 14, amb una prevalença del 9%. En canvi, en el cas de la MPOC, segons les dades de l’últim estudi realitzat, la prevalença és majoritària en adults de més de 40 anys, arribant quasi al 12%, i tot i ser una malaltia que es presenta majoritàriament en homes, durant els últims anys s’ha vist un increment molt significatiu en la població femenina.

L’administració de fàrmacs per via inhalatòria és la recomanada pel tractament d’aquestes malalties, ja que els fàrmacs actuen directament al pulmó, proporcionant una major quantitat de principi actiu a les vies respiratòries. A més, proporcionen una ràpida resposta i escassos o nuls efectes sistèmics. El principal inconvenient d’aquesta via d’administració és la dificultat de la tècnica d’inhalació amb els diferents dispositius o tipus d’inhaladors disponibles al mercat, el que suposa, com a repercussió directa, una falta adherència terapèutica al tractament i un empitjorament d’aquestes patologies.

Precisament l’adherència del pacient al seu tractament és un factor crític per aconseguir i mantenir el control de la seva malaltia. S’estima que tant en l’asma com en la MPOC, l’adherència no supera el 50%, el que s’associa a un control deficient dels símptomes, un major risc de complicacions i un augment de la utilització i costos en l’atenció mèdica, una disminució de la qualitat de vida i un major risc de mortalitat. De tal manera, donat que la utilització dels inhaladors és un dels pilars del tractament del pacient en el cas de l’asma i la MPOC, tots els professionals sanitaris implicats, metges, infermers i farmacèutics, han d’estar compromesos en la instrucció i revisió de la tècnica d’inhalació. Per aquesta raó la FCFIB posa en marxa aquesta iniciativa, ja que els farmacèutics, com a professionals sanitaris de primer ordre i els més propers i accessibles al ciutadà, han de disposar d’una formació especialitzada en aquest tipus de patologies.

Servei d’Adherència Terapèutica

L’adherència del tractament és, juntament amb l’ús correcte dels inhaladors, el principal factor d’èxit per assegurar el control de les malalties com l’asma o la MPOC. Per aquesta raó des del COFIB es posarà en marxa durant el mes de març de 2024 el Servei d’Adherència Terapèutica a més de vint farmàcies de les illes, al qual hi podrà accedir tota la població que ho desitgi, i que permetrà el farmacèutic ajudar al pacient amb el manteniment del seu tractament. Durant el servei, adreçat principalment als usuaris de dispositius d’inhalació, el farmacèutic comunitari realitzarà una revisió de la medicació, per avaluar possibles interaccions o duplicitats, i mitjançant una entrevista clínica amb l’ús de qüestionaris validats, avaluarà l’ús del dispositiu d’inhalació i el grau d’adherència al tractament. En acabar, si ho troba necessari, facilitarà unes pautes per ajudar a millorar l’ús de l’inhalador i així mantenir o millorar el control de la seva malaltia.

Tot i que de moment el Servei d’Adherència Terapèutica està destinat per a pacients amb malaltia d’asma o MPOC, paulatinament es pretén anar ampliant a totes les malalties que requereixin l’ús de dispositius d’alta complexitat, com el cas de les insulines en la diabetis mellitus i a les malalties cròniques d’alta prevalença en la població, com la hipertensió arterial o les dislipèmies.

Per a més informació podeu contactar amb la formadora col·legial o el departament de Formació del COFIB.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Relacionados