Dimecres, juny 12, 2024
HomeActualitat col·legialEls farmacèutics recertifiquen el grau de competència

Els farmacèutics recertifiquen el grau de competència

El Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears formarà part del sistema de Recertificació Contínua del Farmacèutic

Els farmacèutics de les Illes Balears tindran la possibilitat de recertificar el grau de competència a través del sistema de Recertificació Contínua del Farmacèutic (RCF), un sistema que reconeix el desenvolupament professional continu de la professió (DPC), com és tendència a nivell europeu. El procés de recertificació avalua i reconeix l’acceptació del codi deontològic, la no-existència de sancions fermes d’ordre deontològic i el desenvolupament professional continu dels farmacèutics col·legiats per l’exercici de la professió.

El Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears posarà a disposició de tots els farmacèutics de la nostra comunitat la gestió i obtenció d’aquesta Recertificació Contínua, un procés mitjançant el qual un professional sanitari obté, manté i millora el seu grau de competència (coneixements, habilitats i actituds), i li permet continuar l’exercici professional al llarg de tota la vida professional de forma competent, i amb la qualitat exigida per la normativa legal de la professió, les organitzacions professionals, el sistema sanitari i la pròpia societat. Així mateix, el DPC engloba també altres conceptes relacionats amb l’exercici professional, especialment pel que fa a la incorporació a la praxi professional de nous enfocaments i desenvolupaments tecnocientífics, organització del treball, ètica, responsabilitat social, comunicació, docència i investigació.

La presentació del nou procés va tenir lloc el passat 28 de setembre a través d’una reunió informativa en format presencial i on-line en què es va donar a conèixer el procés a seguir i els requisits necessaris per obtenir el certificat de recertificació.

Com sol·licitar el certificat?

Tot el procés de sol·licitud de la RCF es fa a través de la plataforma oficial habilitada pel Consell General. L’enllaç a la plataforma es pot consultar a través del web privat del Col·legi de Farmacèutics (www.cofib.es). Un cop enviada la sol·licitud entrarà en un procés d’avaluació on, abans de res, es revisarà el formulari i l’absència de sancions de codi deontològic. Tot seguit, el comitè avaluador, format per membres de la junta i personal del COFIB, analitzarà la documentació aportada i la puntuarà en funció dels criteris establerts a nivell nacional. Per acabar, el Consell General ratificarà l’avaluació amb un certificat favorable o es desestimarà com a desfavorable si no s’aporten els nous documents sol·licitats pel comitè avaluador.

Per a més informació i tràmits podeu consultar la web www.cofib.es o escriure un correu electrònic a rcf@cofib.es

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Relacionados