Dimecres, juny 12, 2024

Gener 24

Dietari

De l’1 al 31 de gener

04 Gener


 • 13.00h: A la seu de l’Ibsalut s’hi celebra la corresponent Comissió de Treball, amb l’assistència, per part col·legial, de Mª Lluïsa Soler.

09 Gener


 • 9.30h: A la seu del Cofib es reuneix la Comissió Permanent per tractar temes d’actualitat professional en general.
 • 12.00h: Els diferents caps de departament de les oficines col·legials juntament amb la secretària i el tresorer de la Junta de Govern es reuneixen en Consell de Coordinació per tal de tractar temes relacionats amb l’organització executiva del Col·legiSoler.
 • 16.30h: Antoni Real assisteix a Madrid a la reunió de les Comissions Autonòmiques, convocada pel Consell General.

10 Gener


 • 12.30h: Vicenç Terrades assisteix a Madrid a la reunió del Grup de Treball per a la Jornada 2024 de la Vocalia Nacional d’Oficina de Farmàcia, convocada pel Consell General.

15 Gener


 • 12.30h: A la seu de la Conselleria de Salut es reuneixen els membres de la Comissió Permanent i l’assessor jurídic del Col·legi amb el Director General de Prestacions,  Farmàcia i Consum, per tal de tractar els temes dels serveis d’urgència de les oficines de farmàcia i el projecte de la nova Llei d’Ordenació Farmacèutica.

17 Desembre


 • 10.00h: Caterina Ochogavía assisteix online a la reunió de preparació del Congrés Nacional Farmacèutic amb el Consell General, la FoCo del COF de Murcia i el FoCo del COF de Bizkaia.
 • 10.00h: Reunió online amb el Servei de Salut, Direcció Gral. de Farmàcia per tal de millorar els problemes de subministrament. Per part del Col·legi hi assisteixen Vicenç Terrades, Vocal d’Oficina de Farmàcia i  Emma Suárez Mazaira, farmacèutica del CIM.

18 Gener


 • 10.00h: Caterina Ochogavía assisteix online a la reunió de l’equip de treball FoCos de Servei d’Adherència Terapèutica amb el Consell General.
 • 19.00h: El president assisteix online a l’acte de la sessió inaugural del curs 2024 de la Reial Acadèmia Nacional de Farmàcia. Dins aquest acte es va lliurar la Medalla d’Or de la institució a Jesús Aguilar, president del Consell General de COF.

23 Gener


 • 9.30h: A la seu del CPFOB es reuneix la Comissió Permanent per tractar temes d’actualitat professional en general.
 • 10.00h: Caterina Ochogavía assisteix online a la reunió de preparació del Congrés Nacional Farmacèutic amb el Consell General i  la FoCo del COF de Murcia.
 • 11.00h: A la seu del COFIB es reuneix el grup de treball creat per preparar suggerències a la nova Llei d’Ordenació Farmacèutica. Hi assisteixen Antoni Real, Guillem Torres, Mª Antònia Febrer, Pedro Martorell, Juan Vicens, Vicenç Terrades i Josep Binimelis.

24 Gener


10.00h: El president assisteix a Madrid a la sessió del plenari, convocat pel Consell General.

25 Gener


 • 19.00h: A la seu de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Baleares, es du a terme la sessió inaugural del curs acadèmic 2024. Antoni Real hi assisteix en representació del Col·legi.

29 Gener


 • 16.00h: A la seu de l’HUSE es du a terme la primera reunió del  Grup 3 del Pacte per a la Salut (Abordatge de la cronicitat). Hi assisteix com a representant del Col·legi, Antoni Real.

30 Gener


 • 10.30h: A la seu del COFIB se  celebra la sessió ordinària de la Junta de Govern de gener, amb l’assistència de tots els membres convocats, per tractar temes de organització col·legial i professional en general.
 • 12.00h: A la seu del COFIB es du a terme la formació “Servei d’adherència terapèutica en pacients amb asma i MPOC, dirigida als farmacèutics adherits a l’estudi de l’eficàcia de la intervenció farmacèutica en la millora d’aquest servei.

31 Gener


 • 12.00h: A la seu de l’HUSE es du a terme la primera reunió del  Pacte per a la Salut: Grup 4 (Promoció de la Salut) i  Grup 5 (Salud Mental). Hi assisteixen com a representants del Col·legi, respectivament a cada grup, Mª Antònia Febrer i Pedro Martorell.

Alta col·legiació

 • Iago Fernández Mariña
 • Cristina Lupiáñez Almenara
 • Patricia Cedillo Azaustre
 • Manuel Bru Bonilla
 • María Ventayol Trias
 • Belén Suárez Catrain
 • Yolanda Borraz Pereira
 • Mª Belén Castro Serrano

Baixa col·legiació

 • Mario García Martínez

Alta vocalia tècnics superiors

 • Martina Pijuán Barceló

Baixa per defunció

 • Amparo Soler Mínguez
 • Bartolomé Estelrich Capó

Obertura nova farmàcia

 • Amb data 2 de gener de 2024 es du a terme l’obertura d’una nova oficina de farmàcia a favor d’Eva García Aguiló, establerta al carrer d’en Cerdà, 103 de Porreres,  per exercir-hi com a única titular.
 • Amb data 12 de gener de 2024 es du a terme l’obertura d’una nova oficina de farmàcia a favor de Francesc Xavier Moranta Ribas, establerta a l’Avinguda Reis Catòlics, 112, d’Inca,  per exercir-hi com a únic titular.
 • Amb data 18 de gener de 2024 es du a terme l’obertura d’una nova oficina de farmàcia a favor de Maria Planells Ramón, establerta al carrer de César Puget Riquer, 31, local 4, de Santa Eulàlia del Riu,
 • per exercir-hi com a única titular.
 • Amb data 19 de gener de 2024 es du a terme l’obertura d’una nova oficina de farmàcia a favor de Concepción Santos Gómez, establerta al carrer de Ramon i Cajal, 40, de Sant Antoni de Portmany,  per exercir-hi com a única titular.
 • Amb data 22 de gener de 2024 es du a terme l’obertura d’una nova oficina de farmàcia a favor de José Bruno Montoro Ronsano i Marc Enríquez Torres, establerta a la Carretera de Sant Josep, km 1.7, de Sant Jordi de Ses Salines (Sant Josep de Sa Talaia),  per exercir-hi com a copropietaris.

Traspàs farmàcia

 • Amb data 19 de desembre de 2023 es du a terme la transmissió del 100% de la propietat de l’oficina de farmàcia d’Ariadna Parcerisa Torrents, oberta al carrer de la Verge de Lluc, 58, de Caimari (Selva), a favor de Magdalena Campins Rayó, per exercir-hi com a única titular.
 • Amb data 28 de desembre de 2023 es du a terme la transmissió del 50% de la propietat de l’oficina de farmàcia de Mª Magdalena Gayà Cantallops, oberta a la Plaça de Sant Isidre, 13, de S’Horta (Felanitx), a favor de Gerard Sastre Gayà, per exercir-hi en copropietat.
 • Amb data 29 de desembre de 2023 es du a terme la transmissió del 100% de la propietat de l’oficina de farmàcia de Maria Fernández Bennáser, oberta al carrer de Sant Ferran, 25, de Palma, a favor de María Delgado Catrain, per exercir-hi com a única titular.
 • Amb data 2 de gener de 2024 es du a terme la transmissió del 100% de la propietat de l’oficina de farmàcia de Mª del Carmen Aguiló Soler, oberta al carrer del Metge Josep Dader, 24, de Palma, a favor de Maria del Carmen de Juan Aguiló, per exercir-hi com a única titular.
 • Amb data 2 de gener de 2024 es du a terme la transmissió del 100% de la propietat de l’oficina de farmàcia de Leonor Hernández Pons, oberta al carrer de Sant Lluís, 44, de Sant Lluís (Menorca), a favor d’Ana Ferrà Hernández, per exercir-hi com a única titular.
 • Amb data 2 de gener de 2024 es du a terme la transmissió del 40% de la propietat de l’oficina de farmàcia de Miguel Ballester Cladera, oberta al carrer de la Voranova, 10, de Palmanova (Calvià), a favor de Maria Montserrat Ballester Frau, per exercir-hi en copropietat.
 • Amb data 2 de gener de 2024 es du a terme la transmissió del 100% de la propietat de l’oficina de farmàcia copropietat d’Antònia Vivó Monjo i de Maria Angeles Mercadal de Sintas, oberta al carrer del Reverend Pare Huguet, 17, de Ferreries, a favor d’Olga Anglada Vivó i Maria Fedelich Mercadal, per exercir-hi en copropietat amb un 50% cada una.

Trasllat farmàcia

 • Am data 15 de gener de 2024 es du a terme el trasllat voluntari de l’oficina de farmàcia propietat de Catalina Inmaculada Palmer Caldés, oberta al carrer Colliure, 8, de Palma, a un nou local ubicat al carrer de Guillem Forteza, 25, del mateix terme municipal.
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Relacionados

Maig 24

Abril 24

Març 24