Dimecres, juny 12, 2024
HomeCiència i salutInfertilitat: causes i tractaments

Infertilitat: causes i tractaments

La prevalença de la infertilitat és un problema molt més comú del que pensam i va en augment a tots els països del món, indicant que es tracta d’un important problema de salut pública que necessita de la implicació de tots els professionals sanitaris amb capacitat d’intervenir en aquesta qüestió. El darrer informe publicat per l’OMS mostra que un de cada sis adults presenta infertilitat en qualque moment de la seva vida i que aquestes dades van en augment. De fet, a nivell mundial la prevalença de la infertilitat en tot el món s’estima del 17,5%, afectant 186 milions de persones. A Espanya la prevalença varia del 15 al 20%, segons la bibliografia consultada. Com veurem, amb un bon diagnòstic i un tractament adequat per a cada tipus de pacient es poden aconseguir importants avanços en matèria de fertilitat.

La prevalença de la infertilitat a nivell mundial és del 17,5%, afectant 186 milions de persones, mentre que a Espanya varia del 15 al 20%.

Definició 

Segons l’OMS, la infertilitat és un trastorn del sistema reproductiu masculí o femení que impedeix aconseguir un embaràs després d’un any de relacions sexuals regulars sense protecció. 

Etiologia i factors de risc

L’etiologia de la infertilitat d’una parella pot ser multifactorial i s’atribueix en un 30% a factors relacionats amb la dona i en un 30% a factors masculins. També es pot deure a factors mixtos en un 30% dels casos i en el 10% restant, la causa serà d’origen idiopàtic. 

Les causes d’infertilitat femenina poden ser: 

 • Trastorns de l’ovulació, amenorrea o disfunció ovàrica
 • Síndrome d’Ovari Poliquístic (SOP)
 • Anomalies uterines
 • Defectes de les trompes de Fal·lopi
 • Endometriosis
 • Menopausa precoç
 • Adherències pelvianes
 • Tumors reproductius.

Les causes d’infertilitat masculina poden ser: 

 • Trastorns hormonals
 • Varicocele (dilatació de les venes dels testicles).
 • Criptorquídia (descens incomplet d’un o ambdós testicles)
 • Baixa qualitat del semen o ejaculació retrògrada.

Els factors de risc de la infertilitat són: 

 • Edat: la probabilitat mensual que es produeixi un embaràs espontani als 30 anys és del 20% i als 35 anys aquesta xifra descendeix al 16%. 
 • Consum excessiu d’alcohol, tabac, cafeïna o drogues.
 • Obesitat o desnutrició.
 • Ús d’anabolitzants.
 • Tractament amb alguns medicaments.
 • Exposició professional a determinades substàncies.
 • Sedentarisme.
 • Estrès.

Tècniques de Reproducció Artificial Humana (TRAH)

Existeixen diferents tècniques utilitzades per aconseguir un embaràs, entre les quals destaquen la Inseminació Artificial i la Fecundació in vitro. 

 • Inseminació Artificial (AI): és un procediment senzill i no invasiu que consisteix a estimular un òvul amb gonadotropines i dipositar una mostra d’espermatozoides prèviament tractada dins l’úter. La taxa d’èxit varia del 18 al 20%.  
 • Fecundació In Vitro (FIV): aquesta tècnica és més complexa i consisteix a seleccionar els ovòcits de major qualitat, produir la fecundació en el laboratori (in vitro) i, una vegada assolida la fecundació, entre el dia 3 i el dia 6, transferir els embrions a l’úter de la dona, a l’espera d’una correcta implantació. L’estimulació, en aquest cas, és multifolicular, ja que ens interessa tenir com més òvuls millor. Quan els òvuls ja estan estimulats i són madurs (es troben en metafase II) es fa una punció i s’extreuen els òvuls madurs per a ser fecundats. Existeixen dos tipus de FIV: 
 • FIV convencional: la fecundació es produeix de forma natural dins una placa on s’intrueix l’òvul madur i els semen i s’esperen 24 hores.  
 • FIV amb microinjecció (ICSI): la fecundació es produeix amb una agulla que introdueix l’espermatozoide dins l’òvul. És la tècnica recomanada quan s’han pogut extreure pocs òvuls.

Les taxes d’èxit per a la FIV en dones de menys de 35 anys és del 50% i en dones entre els 35 i els 40 anys, del 40%. 

Eix hipotàlem- hipòfisi 

Els tractaments de la infertilitat es basen en l’eix hipotàlem- hipòfisi. L’hormona alliberadora de gonadotropines (GnHR) secretada per l’hipotàlem és l’encarregada d’estimular la hipòfisi perquè alliberi les gonadotropines

 • Hormona fol·liculoestimulant (FSH): encarregada del desenvolupament del fol·licle i de la regulació de tot el cicle menstrual. 
 • Hormona luteïnitzant (LH): encarregada de  desencadenar l’ovulació a la meitat del cicle i de la maduració fol·licular. 
 • Gonadotropina Coriònica Humana (hCG): coneguda popularment com “la beta”, és sintetitzada per les cèl·lules del trofoblast embrionari i utilitzada en les proves de detecció d’embaràs. 

Tractaments de la infertilitat

Els tractaments de la infertilitat són similars per a la Inseminació Artificial i per a la Fecundació In Vitro, però en el cas de la IA les dosis són menors. Els tractaments de la infertilitat es divideixen en 4 grans blocs: 

Els tractaments de la infertilitat són similars per a la Inseminació Artificial i per a la Fecundació In Vitro, però en el cas de la IA les dosis són menors.

 1. Inductors i estimuladors de l’ovulació
 • Antiestrògens: Clomifè (via oral). El principal inconvenient és que no afavoreix la implantació. 
 • Inhibidors de l’aromatasa: Letrozole (via oral). No té indicació aprovada en fitxa tècnica pel tractament de la infertilitat. 
 • Gonadotropines: s’administren via subcutània cada 24 hores i és molt important que l’administració es produeixi sempre a la mateixa hora. Existeixen gonadotropines recombinades, urinàries i biossimilars. 
 • FSH: Fol·litropina i corifol·litropina. Són imprescindibles en tots els tractaments d’infertilitat. Les dosis són individualitzades i varien, generalment, de 37,5 UI a 100 UI en el cas de la IA i de 150 a 300 UI en el cas de la FIV. 
 • LH: Lutropina. S’indica, afegida a la FSH, segons les característiques de cada cas, però principalment en pacients majors de 35 anys i en segons cicles. 
 • hCG: Menotropina. 
 1. Supressors de la hipòfisi: antagonistes de la GnRH (Cetrorelix i Ganirelix). S’administren via subcutània des del dia 5 o 6 del cicle i cada 24 hores per evitar l’alliberació brusca de LH i poder controlar el moment de l’ovulació. Provoquen una inhibició directa i immediata de la GnRH.  És possible veure pautes en les quals es prescriu un tractament previ amb anticonceptius orals per poder  planificar millor el cicle. 
 2. Desencadenants de l’ovulació: provoquen un pic de LH per desencadenar l’ovulació. Són útils per controlar el moment exacte de l’ovulació i poder programar la punció per extreure òvuls madurs (en metafase II).  S’administren via subcutània 36 hores abans de la punció i amb 1 dosi única.  El desencadenament de l’ovulació es pot provocar amb:  
 • Agonistes de la GnRH (Triptorelina): provocaran que l’endometri no sigui receptiu i s’haurà de congelar l’embrió per implantar-lo en un altre cicle. 
 • hCG (Coriogonadotropina alfa): pot augmentar el risc d’hiperestimulació ovàrica, però pot resultar més interessant si hi ha pocs òvuls. 
 1. Preparadors de l’endometri: suport de la fase lútia i engrossiment de la capa endometrial per obtenir nivells compatibles amb la implantació en les transferències embrionàries. 
 • Progesterona: la via d’administració més recomanada és la via vaginal amb òvuls a dosis de 600 a 800 mg/dia. La via oral pot presentar una absorció erràtica i major probabilitat d’efectes adversos. Es prescriuen en la segona fase del cicle i fins a sentir el primer batec fetal en l’ecografia. 

Estrògens: s’administren durant tot el cicle i la dosis habitual és de 6 mg/24 hores. Es poden administrar via oral, vaginal o transdèrmica.

Caterina Ochogavía
Formadora Col·legial

Bibliografia

Zegers-Hochschild F. et al. The International Committee for Monitoring Assisted Reproductive Technology (ICMART) and the World Health Organization (WHO) revised glossary on ART terminology. Human Reproduction. 2009;24(11):2683-2687.

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Bizkaia. 2020. Dispensación informada de los tratamientos de infertilidad. Argibideak. https://www.cofbizkaia.eus/download/argibideak-2020-volumen-30-numero-2/

OMS. 2023. La OMS alerta de que una de cada seis personas padece infertilidad. https://www.paho.org/es/noticias/4-4-2023-oms-alerta-que-cada-seis-personas-padece-infertilidad#:~:text=La%20infertilidad%20es%20un%20trastorno,relaciones%20sexuales%20regulares%20sin%20protecci%C3%B3n.

Francas, A., Villaruirán A.M., et al. 2023. Las técnicas de reproducción asistida. Reproducción Asistida ORG. https://www.reproduccionasistida.org/

Guía reproducción humana asistida en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. 2019. Servicio Andaluz de Salud. https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/sites/default/files/sincfiles/wsas-media-pdf_publicacion/2022/Guia%20RHA_SSPA_2022.pdf

Portela, S., Fernández, I. et al. 2018. Evaluación diagnóstica y enfoque terapéutico de la pareja estéril. Fisterra. https://www.fisterra.com/guias-clinicas/evaluacion-diagnostica-enfoque-terapeutico-pareja-esteril/

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Relacionados