Dimecres, juny 12, 2024

Juliol

Dietari

De l’1 al 31 de juliol

04 Juliol


 • 9.30h: A la seu del Cofib es celebra la reunió del Servei d’Aten- ció al Col·legiat (SAC), per tractar de resoldre les diverses queixes i/o suggerències que arriben al Col·legi.
 • 11.45h: Els diferents caps de departament de les oficines col· legials juntament amb la secretària de la Junta de Govern es reuneixen en Consell de Coordinació per tal de tractar temes relacionats amb l’organització executiva del Col·legi.
 • 19.00h: A la seu de la Reial Acadèmia de Medicina es du a terme la sessió científica “Demografia i epidemiologia en l’objectivació de l’estat de salut. Metodologia estadística i discurs mèdic de l’higienisme balear, segles XIX-XX, a càrrec de la Dra. Joana Maria Pujadas Mora, professora agregada de la Universitat Oberta de Catalunya. El president hi assisteix en representació del Col·legi.

05 Juliol


 • 13.00h: A la seu de Muface s’hi celebra la corresponent Comissió de Treball, amb l’assistència, per part col·legial, de Mª Lluïsa Soler.
 • 16.30h: El president assisteix a Madrid a la reunió de les Comissions Autonòmiques convocada pel Consell General.

06 Juliol


 • 10.00h: Reunió amb el Servei de Salut i la Direcció General de Prestacions i Farmàcia per millorar els problemes del subministrament. Per part del Col·legi hi assisteix Emma Suárez (CIM).

11 Juliol


 • 9.30h: A la seu del Cofib es reuneix la Comissió Permanent per tractar temes d’actualitat professional en general.
 • 10.00h: A la seu del Col·legi es du a terme una reunió amb representants de Telefònica per presentar noves ofertes per al col·lectiu. Per part del Col·legi hi assisteixen el vicepresident i la secretària.

14 Juliol


 • 13.00h: A la seu d’Isfas s’hi celebra la corresponent Comissió Mixta, amb l’assistència, per part col·legial, de Ma Lluïsa Soler.

19 Juliol


 • 10.00h: El president assisteix a Madrid a la reunió de Plenari, convocada pel Consell General.
 • 13.30h: A la seu del Col·legi es du a terme via Webinar la Jornada Zoonosis i Control de Patologies Veterinàries, dirigida a farmacèutics i tècnics en farmàcia, patrocinada per Laboratoris Elanco.

25 Juliol


 • 10.00h: A la seu del Col·legi se celebra la sessió ordinària de la Junta de Govern de juliol, amb l’assistència de tots els membres convocats, per tractar temes de organització col·legial i professional en general.

27 Juliol


 • 10.00h: Reunió amb el Servei de Salut i la Direcció General de Prestacions i Farmàcia per millorar els problemes del subministrament. Per part del Col·legi hi assisteix Rosa García (CIM).
Next article