Dilluns, juliol 22, 2024

Juny 24

Dietari

De l’1 al 30 de juny

04 Juny


 • 9.30h – A la seu del COFIB es reuneix la Comissió Permanent per tractar temes d’actualitat professional en general.
 • 12.00h – A la seu del Col·legi es du a terme la formació “Nou reptes en el control de l’obesitat”, a càrrec de Santiago Tofe Povedano, metge especialista en Endocrinologia i Nutrició i de Teresa Bonnín Sánchez, farmacèutica comunitària i nutricionista.
 • 19.00h – El president assisteix a la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears a la sessió científica “GETomics: una breu història del temps”, a càrrec del Dr. Àlvar Agustí Gacía-Navarro, Catedràtic de Medicina de la Universitat de Barcelona.

06 Juny


 • 9.30h – A la seu de la Conselleria de Salut te lloc la reunió amb la Direcció General de Salut Pública per la implantació del cribratge poblacional de malaltia de Chagas a Balears. Per part del Col·legi hi assisteix la secretària Mª Antònia Febrer i Francisca Maria Santandreu, farmacèutica del CIM. 20.30h – A la seu del Col·legi te lloc l’Assemblea General Ordinària de col·legiats, per tal d’aprovar el tancament dels comptes de  l’exercici 2023.

07 Juny


 • 10.00h – Els diferents caps de departament de les oficines col·legials juntament amb la secretària i el tresorer de la Junta de Govern es reuneixen en Consell de Coordinació per tal de tractar temes relacionats amb l’organització executiva del Col·legi.

11 Juny


 • 9.30h – Gema Molinero, farmacèutica del CIM assisteix online a la reunió del Grup 5 del Pla d’Addiccions Illes Balears.

12 Juny


 • 13.00h – A la seu del Col·legi te lloc una reunió amb representants de Farmaindustria per tractar temes de la professió. Per part de la Junta de Govern hi assisteixen Guillem Torres, Vicenç Terrades i Joan Vicens.

14 Juny


 • 12.15h – El president assisteix a l’edifici Jovellanos de la UIB a la defensa de la Tesi Doctoral del farmacèutic Sr. Miguel Carlos Aguiló Juanola, sobre “Valoración de diferentes escalas relacionadas con el riesgo cardiometabólico, hígado graso y resistencia a la insulina en trabajadores españoles fumadores y no fumadores”.
 • 19.00h – A la Sala Magna del Club Nàutic de Palma se celebra l’acte homenatge a la Professió Mèdica. Antoni Real hi assisteix en representació del Col·legi.

17 Juny


 • 9.00h – A la seu de Son Espases es du a terme una reunió presencial per el desenvolupament de serveis d’atenció farmacèutica per al seguiment de pacients crònics i polimedicats. Per part del Col·legi hi assisteixen Rosa Mª García, farmacèutica del CIM i Caterina Ochogavía, farmacèutica formadora col·legial.
 • 18.00h – A la seu de l’Hotel Mandarin Ritz Oriental de Madrid se celebra el 23è Aniversari de Correo Farmacèutico amb el lliurament de la II edició dels Premis FarmAsist. Antoni Real hi assisteix.

18 Juny


 • 9.30h – A la seu del COFIB es reuneix la Comissió Permanent per tractar temes d’actualitat professional en general.
 • 9.30h – Gema Molinero, farmacèutica del CIM assisteix online a la reunió del Grup 5 del Pla d’Addiccions de les Illes Balears.
 • 11.00h – El president assisteix a Madrid a la sessió del plenari convocat pel Consell General.

19 Juny


 • 10.00h – El president assisteix a Madrid a l’Assemblea General de Col·legis Oficials de Farmacèutics, convocada pel Consell General.
 • 10.00h – Reunió online amb el Servei de Salut, Direcció Gral. de Farmàcia i Distribució per tal de millorar els problemes de subministrament. Per part del Col·legi hi assisteix Emma Suárez, farmacèutica del CIM.
 • 11.00h – Caterina Ochogavía, formadora col·legial assisteix online a la reunió de coordinació del projecte JunTOS, amb el Consell General i els COF de Tenerife i Cantàbria.
 • 19.00h – Antoni Real i Jaume Rotger assisteixen a Madrid, com a representants del Col·legi, als actes de la presa de possessió dels membres del Comitè Directiu i dels Vocals Nacionals del Consell General,  així com al lliurament d’insígnies.

20 Juny


 • 10.00h – Caterina Ochogavía, formadora col·legial assisteix online a la reunió del grup de treball del Servei d’Adherència Terapèutica amb el Consell General de COF.   

25 Juny


 • 10.30h – A la seu del COFIB se  celebra la sessió ordinària de la Junta de Govern de juny, amb l’assistència de tots els membres convocats, per tractar temes de organització col·legial i professional en general.

Alta col·legiació

 • Maria Jesús Sánchez Gallego
 • Kamal Elmoussati Elmoussati
 • María Beatriz Rodríguez Luque
 • Carmen Pilar Pérez Caro
 • María Salas Tur
 • Ramón Moreno Bello

Alta vocalia hospitals

 • Joana Mª Catany Catany

Traspassos farmàcia

 • Amb data 3 de juny de 2024 es du a terme la transmissió del 100% de la propietat de l’oficina de farmàcia de Marta Timoner Salvá, oberta al carrer de Joan Lluís Estelrich, 4-A, de Palma, a favor de Belén Suárez Catrain, per exercir-hi com a titular única.
 • Amb data 17 de juny de 2024 es du a terme la transmissió del 50% de la propietat de l’oficina de farmàcia de Bartolomé Sastre Barceló, oberta al carrer de S’Almoina, 53 de Porreres, a favor d’Antònia Sastre Barceló (copropietària del 50% restant), per exercir-hi com a titular única.
 • Amb data 17 de juny de 2024 es du a terme la transmissió del 100% de la propietat de l’oficina de farmàcia de Salvador Miquel Obrador Vidal, oberta al carrer dels Ametllers, 25, de Campos, a favor de Bartolomé Sastre Barceló, per exercir-hi com a titular únic.
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Relacionados

Maig 24

Abril 24

Març 24