Dimecres, juny 12, 2024
HomeActualitat col·legialNova figura de “Precol·legiat” del COFIB

Nova figura de “Precol·legiat” del COFIB

Amb la intenció de promoure la relació dels estudiants universitaris de la titulació del grau en farmàcia amb el Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears i facilitar la seva incorporació a la vida professional com a membre del col·lectiu de farmacèutics de la nostra Comunitat i del propi COFIB, la Junta de Govern ha acordat aprovar la constitució de la figura de l’ “Estudiant Universitari Precol·legiat de Farmàcia”. Aquesta nova modalitat de col·legiació permetrà a l’alumne precol·legiat accedir a les dependències del COFIB i a la utilització de les sales d’estudi i biblioteca, a més de rebre tota la  informació que genera el COFIB. Igualment, tendrà accés al programa de Formació Continuada del Col·legi i als cursos i activitats que s’hi organitzin i s’adreça als estudiants que hagin superat els 240 ECTS del grau de farmàcia a qualsevol universitat espanyola.

La precol·legiació serà gratuïta i permetrà gaudir d’un descompte del 10% en el moment de la col·legiació en el COFIB com a farmacèutic en exercici.

Entre els avantatges que tendrà l’alumne precol·legiat al COFIB destaquen:

  • Quota de precol·legiació gratuïta
  • Descompte d’un 10% en el moment de la col·legiació en aquesta corporació com a farmacèutic sense exercici.
  • Accés al contingut de la part privada de la web del COFIB.
  • Accés a la Biblioteca física i virtual del COFIB.
  • Accés a les formacions, jornades, tallers i actes institucionals a preu de col·legiats.
  • Accés a les instal·lacions del COFIB.
  • Accés a la informació d’actualitat del sector mitjançant correu electrònic.

La condició de precol·legiat tindrà una durada fins al mes de desembre de l’any següent a la precol·legiació i es podrà prorrogar fins a un any a instància de l’estudiant.

L’estudiant sol·licitant de la precol·legiació haurà de presentar davant el Col·legi la següent documentació:

  • Instància de sol·licitud de precol·legiació, indicant el domicili, telèfon i correu electrònic.
  • Una fotografia amb la grandària per a carnet.
  • Certificat expedit per La universitat corresponent acreditatiu d’haver superat el 240ECTS del grau de farmàcia.

Per a més informació o sol·licituds us podeu adreçar al departament de Secretaria del COFIB.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Relacionados