Dimecres, juny 12, 2024

Octobre 23

Dietari

De l’1 al 31 d’octubre

04 Octubre


 • 15.30h: Vicenç Terrades assisteix a Madrid a la reunió de l’Assemblea de Vocals Provincials de Farmacèutics d’Oficina de Farmàcia, convocada pel Consell General.

05 Octubre


 • 10.00h: Reunió online  amb la Directora General de Salut Pública per tractar sobre el Programa sanitari per a la detecció/cribratge de la malaltia de Chagas en població d’origen bolivià a les farmàcies de les illes balears. Per part del Col·legi hi assisteixen: Antoni Real, Mª Antònia Febrer, Vicenç Terrades i Francisca Maria Santandreu, a més de Juan Alberto Segura en representació d’Apotecaris Solidaris.

06 Octubre


 • 09.30h: Els diferents caps de departament de les oficines col·legials juntament amb la secretària i el tresorer de la Junta de Govern es reuneixen en Consell de Coordinació per tal de tractar temes relacionats amb l’organització executiva del Col·legi.

09 Octubre


 • 10.00h: A la seu d’Isfas s’hi celebra la corresponent Comissió Mixta, amb l’assistència, per part col·legial, de Mª Lluïsa Soler.
 • 13.00h: A laseu de Muface s’hi celebra la corresponent Comissió Mixta, amb l’assistència, per part col·legial, de Mª Lluïsa Soler.

10 Octubre


 • 11.00h: Antoni Real assisteix a Madrid a la reunió de presidents de Col·legis Oficials de Farmacèutics convocada pel Consell General.
 • 17.00h: El president assisteix a Madrid a una reunió amb la Presidenta del Congrés dels Diputats.

11 Octubre


 • 20.00h: Guillem Torres assisteix en representació del COFIB als actes de celebració del Patró del Col·legi de Veterinaris que es du a terme a l’Hotel Valparaiso Palace.

13 Octubre


 • 9.00h: Reunió online del grup de treball de facturació  SIGMA: (Sistema Integral de Medicació Ambulatòria) del Servei de Salut. Per part del Col·legi hi assisteixen  Pedro Martorell, Mª Lluïsa Soler i Joan Ripoll.
 • 10.00h: Caterina Ochogavía assisteix online a la reunió del grup de treball del Servei d’Indicació Farmacèutica convocada pel Consell General.

17 Octubre


 • 9.30h: A la seu del Cofib es reuneix la Comissió Permanent per tractar temes d’actualitat professional en general.
 • 10.00h: Margarita Salvà assisteix a la seu del Museu Arqueològic Nacional de Madrid, a la Jornada Professional de Bones Pràctiques de Distribució.
 • 20.30h: Margarita Salvà assisteix a la seu del Museu Arqueològic Nacional de Madrid, a la Jornada Professional de Bones Pràctiques de Distribució.

18 Octubre


 • 14.00h: A la seu del Col·legi es du a terme un Webinar amb la presentació de la Campanya “Revisió de la Farmaciola”, a càrrec de Vicente Terrades Gayà, Vocal d’Oficina de Farmàcia del COFIB.

19 Octubre


 • 10.00h: A la seu del Col·legi es du a terme en dues sessions, la formació: Taller pràctic: Detecció de problemes relacionats amb la medicació (PRM) i elaboració de l’informe de derivació”, a càrrec de Caterina Ochogavia Oliver, Farmacèutica formadora col·legial.
 • 12.00h: A la seu de la Conselleria de Salut (Ordenació Farmacèutica) es du a terme una reunió per tractar la problemàtica dels serveis d’urgència de les farmàcies de Santa Eulalia del Riu. Per part del Col·legi hi assisteixen Vicenç Terrades, Mònica Marí i Josep Binimelis.
 • 18.00h: A la seu de la RAMIB se celebra l’acte de presentació de la primera campanya de difusió científica i de foment del mecenatge “ComMou-te per la investigació en oncologia”. Hi assisteix Antoni Real en representació del Col·legi.

20 Octubre


 • 9.00h: Antoni Real assisteix a la seu de l’HUSE, al Primer Congrés Nacional de Gestors en Fisioteràpia.
 • 12.00h: El president assisteix a la seu de l’AECC a la presentació oficial de la vuitena edició de la Carrera Solidària “Mallorca en marxa contra el Càncer”.

24 Octubre


 • 10.00h: A la seu del Col·legi es du a terme la primera sessió de les “I Jornades de Retail Marketing per a oficines de farmàcia: de la teoria a la pràctica”, a càrrec d’Anna Gil i Carme Ledesma.
 • 10.00h: A la seu de la Representació del Parlament Europeu a Espanya, a Madrid, se celebra  la Jornada sobre “La Farmacia Española y su aportación a la construcción de la Unión Europea de la Salud”. El president hi assisteix.

25 Octubre


 • 10.00h: El president assisteix a Madrid a la reunió de Plenari, convocada pel Consell General.
 • 10.00h: A la seu del Col·legi es du a terme la segona sessió de les “I Jornades de Retail Marketing per a oficines de farmàcia: de la teoria a la pràctica”, a càrrec d’Anna Gil, Carme Ledesma i Ana Chacón. 

26 Octubre


 • 9.00h: A la seu del Col·legi se celebra la reunió del Patronat de la Fundació de Ciències Farmacèutiques de les Illes Balears, amb l’assistència del patrons convocats, per tractar temes d’organització de la Fundació.
 • 11.30h: Pedro Martorell assisteix online a la reunió de Tresorers, convocada pel Consell General

31 Octubre


 • 9.30h: La Comissió de Formació Continuada es reuneix al COFIB per tractar temes referents al calendari del curs 2024.
 • 10.00h: A la seu del Col·legi se  celebra la sessió ordinària de la Junta de Govern d’octubre, amb l’assistència de tots els membres convocats, per tractar temes de organització col·legial i professional en general.
 • 11.00h: Mª Antònia Febrer assisteix a la reunió de Secretaris de Col·legis de Farmacèutics, convocada pel Consell General.

Alta col·legiació

 • Mª de la Consolación Antich Marí
 • Eulalia Antich Ferrer
 • Paulina Maria Kostrzewa
 • Guillem Cañellas Calafat
 • Lucía Ruiz Pérez
 • Josep Colom Miró
 • Paula Togores Carpintero
 • Irene Ovidia García Fuentes
 • Gabriel Pons Landino
 • Natalia Serrano Sepúlveda

Baixa col·legiació

 • Sonsoles Rodríguez Ruiz
 • Catalina Rosselló Gomila
 • Marta Ruiz Roig
 • Álvaro Fernández León
 • Rocío Pedreira Cantalejo
 • Sergio Muñoz Herrero
 • Mª del Mar Navarro Bibiloni
 • Justo Juan Tur
 • Eugenia Mansi

Alta vocalia investigació i docència

 • Mª Isabel Olivieri Rotger

Obertura nova farmàcia:

 • Amb data 10 d’octubre es du a terme l’obertura de una nova oficina de farmàcia a nom de la farmacèutica Isabel Llabrés Planas, ubicada a l’Avinguda Antoni Maura, 36, del Pont d’Inca (Marratxí).