Dimecres, juny 12, 2024

Pròximes formacions FEBRER 24 al COFIB

Objectiu: Incrementar els coneixements i habilitats dels farmacèutics comunitaris en relació amb els productes i tècniques necessàries per ajudar a una correcta atenció als pacients amb qualsevol grau de dependència.

13 de febrer

Sessió I: La cura del pacient enllitat o assegut
Horari: 10.00 h a 14.00 h

20 de febrer

Sessió II: Recursos per a la prevenció de les lesions per pressió
Horari: 10.00 h a 14.00 h

27 de febrer

Sessió III: Aspectes bàsics de les ostomies i de la incontinència
Horari: 10.00 h a 14.00 h

6 de març

Sessió IV: Productes de suport per a la prevenció de les conseqüències adverses de la immobilitat del pacient dependent
Horari: 10.00 h a 14.00 h

12 de març

Sessió V: La cura del cuidador i pautes nutricionals per al pacient dependent
Horari: 10.00 h a 14.00 h

Programa formatiu: Podeu consultar el programa complet a través del següent enllaç:
Atenció farmacèutica al pacient dependent, immobilitzat o ostomitzat

Inscripcions: Podeu realitzar la inscricpió en format presencial o virtual a través del següent enllaç:
Formulari d’inscripció

Sol·licitada l’acreditació per part de la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears als alumnes inscrits al programa complet.

Previous article
Next article