Dimecres, juny 12, 2024

Pròximes formacions al COFIB

Objectiu: actualitzar els coneixements dels professionals farmacèutics perquè puguin oferir un consell nutricional actualitzat i de qualitat a la població en general i poder atendre també les necessitats nutricionals específiques de pacients amb necessitats especials, com les dones durant l’embaràs i la lactància, els esportistes o les persones d’edat avançada o en les primeres etapes de la vida, per tal de prevenir malalties i augmentar el seu benestar.

13 d’abril

Horari: 9.30 h a 18.15 h

Programa formatiu: Podeu consultar el programa formatiu complet a través del següent enllaç:
Jornada de farmàcia i alimentació

Inscripcions: Podeu realitzar la inscripció a través del següent enllaç:
Formulari d’inscripció

Formació dirigida a llicenciats i graduats en Farmàcia.

Patrocinadors:

Objectiu: conèixer la fisiologia de la dona adulta durant l’etapa del climateri, actualitzar les bases del tractament hormonal i conèixer els principals productes d’indicació farmacèutica respectant el protocol d’actuació de la farmàcia comunitària.

17 d’abril

Horari: 13.00 h a 15.00 h

Programa formatiu: Podeu consultar el programa complet a través del següent enllaç:
Actualització en salut femenina: la menopausa

Inscricpions: Podeu realitzar la inscripció a través del següent enllaç:
Formulari d’inscripció

Formació dirigida a tècnics en farmàcia

Objectiu: Actualitzar els coneixements bàsics del sistema visual, auditiu i vestibular, així com les principals patologies i les particularitats de les formes farmacèutiques d’administració ocular i òtica.

24 d’abril

Horari: 13.00 h a 15.00 h

Programa formatiu: Podeu consultar el programa complet a través del següent enllaç:
Problemes oculars i òtics a la farmàcia comunitària

Inscricpions: Podeu realitzar la inscripció a través del següent enllaç:
Formulari d’inscripció