Dimecres, juny 19, 2024

Pròximes formacions MAIG 24 al COFIB

Objectiu: Conèixer les opcions terapèutiques analgèsiques a base d’olis essencials.

8 de maig

Horari: 14.00 h a 16.00 h

Càtering: 14.00 h a 14.30 h

Programa formatiu: Podeu consultar el programa formatiu complet a través del següent enllaç:
Gestió del dolor

Inscripcions: Podeu realitzar la inscripció a través del següent enllaç:
Formulari d’inscripció

Formació dirigida farmacèutics comunitaris i tècnics en farmàcia.

Objectiu: Actualització en el  Servei de Recondicionament  de Medicaments utilitzant SPD per prestar-lo de forma estandarditzada  i amb les majors garanties des de la farmàcia comunitària.

14 de maig

Horari: 10.00 h a 13.15 h

Programa formatiu: Podeu consultar el programa formatiu complet a través del següent enllaç:
Servei de Recondicionament de Medicaments

Inscripcions: Podeu realitzar la inscripció a través del següent enllaç:
Formulari d’inscripció

Formació dirigida a llicenciats i graduats en Farmàcia.

Objectiu: Aportar els coneixements necessaris perquè des de l’oficina de farmàcia: a) es pugui orientar professionalment en relació als paràmetres analítics d’interès i als tipus d’anàlisis que resolen millor les expectatives i necessitats dels clients i b) es puguin valorar i interpretar els resultats analítics per a què el peticionari de l’anàlisi rebi tota la informació útil relacionada amb la qualitat sanitària de l’aigua i amb els possibles usos o eventuals  tractaments.

21 i 22 de maig

Horari: 10.00 h a 13.15 h

Programa formatiu: En breu, podreu consultar el programa formatiu complet.

Inscricpions: Podeu realitzar la inscripció a través del següent enllaç:
Formulari d’inscripció

Formació dirigida a llicenciats i graduats en Farmàcia.

Objectiu: Dotar als professionals sanitaris de les eines necessàries per entendre la malaltia del tabaquisme i ser capaços de prestar l’ajuda necessària en la cessació tabàquica.

28 i 29 de maig

Horari: 10.30 h a 14.00 h

Programa formatiu: Podeu consultar el programa complet a través del següent enllaç:
Tabaquisme (català) – Tabaquismo (castellà)

Inscricpions: Podeu realitzar la inscripció a través del següent enllaç:
Formulari d’inscripció

Formació dirigida a tots els professionals sanitaris implicats, especialment farmacèutics comunitaris, metges d’atenció primària, infermers i psicòlegs clínics.

Previous article
Next article