Dilluns, juliol 22, 2024
HomeVist i llegitRisc de gota en adults amb prediabetis que inicien metformina

Risc de gota en adults amb prediabetis que inicien metformina

Malgrat la forta associació entre la gota i la prediabetis, el paper de la metformina en la gota entre les persones amb prediabetis segueix sent molt incert. En aquest estudi es van comparar les taxes d’incidència de gota en adults amb prediabetis que començaven un tractament amb metformina amb aquells que no utilitzaven tractaments antidiabètics.

Es va realitzar un estudi de cohorts aparellant nous usuaris per puntuació de propensió amb registres sanitaris electrònics d’un sistema de salut acadèmic (2007-2022). La prediabetis es va definir en funció dels nivells d’hemoglobina A1c. Els usuaris de metformina van ser identificats i seguits des de la primera data de prescripció de metformina. Els no usuaris de medicaments antidiabètics es van emparellar amb els usuaris de metformina segons la puntuació de propensió i l’inici del seguiment. El resultat principal va ser la gota incident. Els models de riscos proporcionals de Cox van estimar la HR de la metformina. Les anàlisis de regressió lineal van avaluar l’associació entre l’ús de metformina i els canvis en l’urat sèric (SU) o la proteïna C reactiva (CRP).

Es van identificar 25064 individus amb prediabetis i es van aparellar per puntuació de propensió 1154 iniciadors de metformina amb 13877 no usuaris. Les característiques inicials estaven ben equilibrades (totes les diferències mitjanes estandarditzades <0,1). El seguiment mitjà va ser de 3,9 anys. La taxa d’incidència de gota per 1.000 persones-any va ser menor en els usuaris de metformina 7,1 (IC del 95% 5,1 a 10) en comparació amb els no usuaris 9,5 (IC del 95% 8,8 a 10,2). L’inici de la metformina es va associar amb un risc relatiu reduït de gota (HR 0,68, IC del 95% 0,48 a 0,96). No es va trobar cap relació entre la metformina i els canvis en SU ​​o CRP.

Com a conclusió, l’ús de metformina es va associar amb un risc reduït de gota entre adults amb prediabetis, cosa que suggereix que la metformina pot ser important per reduir el risc de gota en persones amb prediabetis.

Rosa Mª García Ferrer
Centre d’Informació del Medicament

Bibliografia

Marrugo J, Santacroce LM, Paudel ML, et alGout risk in adults with pre-diabetes  initiating metforminAnnals of the Rheumatic Diseases Published Online First: 15 May 2024. doi: 10.1136/ard-2024-225652.

https://ard.bmj.com/content/early/2024/05/15/ard-2024-225652

Previous article
Next article
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Relacionados