Dimecres, juny 12, 2024
HomeVist i llegitSemaglutida i resultats cardiovasculars en obesitat sense diabetes

Semaglutida i resultats cardiovasculars en obesitat sense diabetes

S’ha demostrat que la semaglutida, un agonista del receptor del pèptid-1 similar al glucagó, redueix el risc d’esdeveniments cardiovasculars adversos en pacients amb diabetis. Es desconeix si la semaglutida pot reduir el risc cardiovascular associat al sobrepès i l’obesitat en absència de diabetis.

En l’assaig SELECT (Semaglutide Effects on Heart Disease and Stroke in Patients with overweight or Obesity) assaig de superioritat multicèntric, doble cec, aleatoritzat, controlat amb placebo i basat en esdeveniments, es van incloure pacients de 45 anys o més que tenien malaltia cardiovascular preexistent i un índex de massa corporal (IMC) de 27 o més, però sense antecedents de diabetis. Els pacients van ser assignats aleatòriament en una proporció 1:1 per rebre semaglutida subcutània una vegada a la setmana a una dosi de 2,4 mg o placebo. El criteri de valoració cardiovascular primari va ser una combinació de mort per causes cardiovasculars, infart de miocardi no mortal o ictus no mortal en una anàlisi del temps fins al primer esdeveniment. També es va avaluar la seguretat.

Es van inscriure un total de 17.604 pacients; 8803 van ser assignats per rebre semaglutida i 8801 per rebre placebo. La durada mitjana (± SD) de l’exposició a semaglutida o placebo va ser de 34,2±13,7 mesos i la durada mitjana del seguiment va ser de 39,8±9,4 mesos. Es va produir un esdeveniment cardiovascular primari en 569 dels 8803 pacients (6,5%) del grup de semaglutida i en 701 dels 8801 pacients (8,0%) del grup placebo (quocient de risc, 0,80; interval de confiança del 95%, 0,72 a 0,90; P <0,001). Els esdeveniments adversos que van conduir a la suspensió permanent del producte de l’assaig es van produir en 1461 pacients (16,6%) del grup de semaglutida i 718 pacients (8,2%) del grup placebo (P<0,001).

Com a conclusions, en pacients amb malaltia cardiovascular preexistent i sobrepès o obesitat però sense diabetis, la semaglutida subcutània setmanal a una dosi de 2,4 mg va ser superior al placebo en reduir la incidència de mort per causes cardiovasculars, infart de miocardi no mortal o ictus no mortal en un seguiment mitjà de 39,8 mesos.

Rosa Mª García Ferrer
Centre d’Informació del Medicament

Biografía

Michael Lincoff, Kirstine Brown-Frandsen, Helen M. Colhoun, John Deanfield, Scott S. Emerson, Sille Esbjerg, Søren Hardt-Lindberg, G. Kees Hovingh, Steven E. Kahn, Robert F. Kushner, Ildiko Lingvay, Tugce K. Oral, et al., for the SELECT Trial Investigators. Semaglutide and Cardiovascular Outcomes in Obesity without Diabetes. New Enland Journal of Medicine. November 11, 2023. DOI: 10.1056/NEJMoa2307563

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2304145

Semaglutide ‘A New Pathway’ to CVD Risk Reduction: SELECT. Medscape Pharmacist. November 11, 2023. https://www.medscape.com/viewarticle/997223?ecd=wnl_recnlnew1_ous_231012_MSCPEDIT_etid5946596&uac=220133CX&impID=5946596#vp_1

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Relacionados