Dimecres, juny 19, 2024
HomeCooperació i solidaritatEnviaments de medicaments a Senegal: Dentistes sobre Rodes i Amics de Buba.

Enviaments de medicaments a Senegal: Dentistes sobre Rodes i Amics de Buba.

Apotecaris Solidaris té un compromís de col·laboració amb Senegal ja que és un país prioritari per a la Cooperació Balear. Cal recordar que Senegal té uns 16 milions d’habitants amb un sistema de salut piramidal on no existeix cobertura sanitària gratuïta i universal. El sistema públic és molt precari i els sistema privat ofereix serveis que són pràcticament inaccessibles per a la població. A continuació resumim els principals problemes que ens trobam en les zones més desfavorides del Senegal, com és Missirah.

1. Accés limitat a l’atenció mèdica: En les zones empobrides de Senegal, l’accés als serveis d’atenció mèdica de qualitat sovint és limitat. Les instal·lacions mèdiques poden ser escasses o distants, fet que dificulta que les persones rebin una atenció sanitària adequada. Aquest és el motiu pel qual la millor forma d’actuar a nivell sanitari és amb l’expatriació de metges, infermers, farmacèutics, etc. Dentistes sobre Rodes té un sistema de voluntariat que fa que cada mes hi ha personal sanitari desplaçat per mantenir el nivell d’atenció sanitària i farmacèutica.

2. Malalties infeccioses: Les zones empobrides solen ser més susceptibles a malalties infeccioses com la malària, la tuberculosi i la VIH/SIDA. La manca d’accés a mesures preventives i tractaments eficaços augmenta la prevalença d’aquestes malalties.

3. Desnutrició: La desnutrició és un problema comú en les àrees empobrides del Senegal, fet que debilita el sistema immunològic i augmenta la vulnerabilitat a malalties.

4. Aigua potable i sanejament: L’accés limitat a aigua potable segura i sanejament adequat pot provocar malalties transmeses per l’aigua, com la diarrea, que són una causa important de morbiditat i mortalitat en aquestes àrees.

5. Pobresa i manca d’educació: La pobresa i la manca d’accés a l’educació sovint van de la mà, i això pot portar a un menor coneixement sobre pràctiques d’higiene i salut, la qual cosa contribueix a problemes de salut en aquestes comunitats.

6. Migració urbana: Moltes persones de zones rurals empobrides del Senegal es traslladen a les ciutats cercant millors oportunitats econòmiques, fet que pot augmentar la densitat poblacional a les zones urbanes i contribuir a la manca d’habitatges adequats i sanejament bàsic

Per abordar aquests desafiaments, es requereix una inversió significativa en infraestructura sanitària, educació i desenvolupament econòmic. A més, organitzacions no governamentals i agències internacionals solen treballar en col·laboració amb el govern senegalès per millorar la situació sanitària en les zones empobrides del país, oferint serveis d’atenció mèdica, aigua potable i programes de nutrició, entre altres iniciatives.

Donació de Medicaments a l’Hospital de Missirah.

Apotecaris Solidaris col·labora amb Dentistes sobre Rodes (DSR) des de fa més de dotze anys amb la donació de medicaments necessaris per dur a terme les diferents brigades mèdiques i odontològiques a l’Hospital de Missirah al Senegal.

Apotecaris Solidaris ha finançat la compra dels medicaments necessaris per a la farmàcia de l’Hospital de Missirah: antibiòtics, antiinflamatoris, analgèsics, material de cura, etc…L’import del projecte aprovat és de 1.200 Euros.

El projecte de Dentistes sobre Rodes (DSR) és una iniciativa que té com a objectiu proporcionar atenció dental a comunitats desateses al Senegal. El programa consisteix en equips de dentistes i personal mèdic que viatgen a àrees rurals i empobrides del país, on l’accés als serveis dentals és limitat. Ofereixen serveis d’atenció dental, com ara extraccions, neteges i tractament de càries, de manera gratuïta o a baix cost.

El projecte se centra en la prevenció i educació en salut bucal, proporcionant informació sobre higiene dental i bones pràctiques per prevenir problemes dentals. També promou la importància de la salut bucal en la salut general.

DSR busca millorar la qualitat de vida de les persones en abordar problemes dentals que sovint es passen per alt a àrees rurals. A més, aquest projecte contribueix a la consciència sobre la importància de la salut bucal en la salut general i promou la igualtat en l’accés a l’atenció dental.

Els medicaments s’enviaran la primera setmana d’octubre i seran distribuïts pel personal sanitari de la clínica. La gestió del projecte està coordinada per Xisca Julià.

Donació de Medicaments i Material Sanitari a Amics de Buba

Apotecaris Solidaris ha iniciat la col·laboració amb Amics de Buba per tal de donar suport a les brigades mèdiques i odontològiques que es realitzen l’Hospital Pal de Santé Warang. L’import del projecte aprovat és de: 1.200 Euros. 

Principals actuacions de l’ONG Amigos de Buba:

  • Rehabilitació de Buba: Buba és l’origen d’aquesta associació. Es du un control de l’evolució de Buba des de fa més de 7 anys.
  • Odontologia: es realitzem treballs d’odontologia per als més desfavorits de Warang, Senegal.  Es duen a terme més de 1.200 molars en una setmana i s’atenen més de 80 persones diàriament. Amics de Buba compta amb un cirurgià maxil·lofacial per als pacients amb problemes més delicats.
  • Odontologia restauradora i pròtesis dentals: els protètics realitzen als pacients senegalesos sense recursos econòmics pròtesis dentals, dentadures completes i parcials movibles. També es realitzen emplomats, endodòncies i fluoritzacions en les escoles de les poblacions rurals.
  • Ginecologia: des de 2018 realitzen treballs de prevenció del VIH/SIDA i control de natalitat amb un petit equip de Ginecologia. Cada una de les 3 ginecòlogues col·loca un DIU cada 15 minuts a les dones senegaleses.
  • Medicina general i pediatria:  els metges cooperants d’Amics de Buba assisteixen a tot tipus de pacients, especialment a dones, avis i nens amb malalties comunes. Per a casos més greus com la lepra, el càncer, paràlisi, … es realitza un primer diagnòstic i se’ls dota de recursos mèdics i econòmics perquè assisteixin a un centre especialitzat.
  • Optometria: a tots els pacients que passen per la consulta se’ls realitza una revisió de la vista. Se subministren ulleres graduades a tots aquells que ho necessitin.
  • Infraestructures bàsiques: s’ajuda als pobles Warang, M’Baling i les petites comunitats dels voltants a crear i mantenir les infraestructures bàsiques com ara portar aigua a les escoles i centres mèdics.
  • Construcció d’escoles: s’està construint una escola corànica a M’Baling, Senegal, on els nins d’aquesta petita població no tenen accés a l’educació més bàsica. Alguns d’aquests nins són orfes i fills de leprosos.
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Relacionados